Search

Result: Found records: 98.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. VON DER KAISER-WILHELM- ZUR JOHANNES-PAUL-II.-ALLEE: STRASSENNAMEN VON STETTIN/SZCZECIN ZWISCHEN GESCHICHTE UND POLITIK
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
2. Changes of water quality of the Osówka stream flowing through ponds Syrenie Stawy in Szczecin (NW -Poland) in selected periods in the years 1994–2014
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
3. Uwarunkowania i kierunki przekształceń funkcjonalno-przestrzennych rejonów obsługi ładunków masowych portów morskich (na przykładzie Półwyspu Katowickiego w porcie Szczecin)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Go to
4. Baza noclegowa jako istotny element obszarowego produktu turystycznego na przykładzie Szczecina
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Go to
5. Słuchacze Szkoły Prawniczej Ministerstwa Sprawiedliwości w Szczecinie skierowani na odbycie aplikacji sądowej w okręgu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Na podstawie akt osobowych aplikantów Sądu Apelacyjnego i Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
6. Z dziejów błaznów na Pomorzu: Błazen Hintze (zm. 1599)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
7. Zdrowie w Szczecinie w latach 1945-1946
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2017 2017 Go to
8. Szczecin po Jurczyku – uwagi o lokalnej scenie politycznej
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Go to
9. Wybory Prezydenta RP oraz do samorządu w Szczecinie w 2010 roku
(Acta Politica Polonica)
1/2012 (25) 2012 Go to
10. Barwy polityczne samorządu lokalnego w elekcjach radnych szczecińskich lat 2002–2010
(Acta Politica Polonica)
3/2014 (29) 2014 Go to
11. Mapa wyborcza Szczecina. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych szczecinian w latach 2006-2015
(Acta Politica Polonica)
2/2016 (36) 2016 Go to
12. Ustawa metropolitalna szansą dla Szczecina? Procesy suburbanizacyjne niejawnym argumentem politycznym
(Acta Politica Polonica)
2/2016 (36) 2016 Go to
13. ANALIZA WSKAŹNIKOWA W BADANIU ŻYWOTNOŚCI FIRM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
14. Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906. Część I. Roczne liczby małżeństw i sezonowość małżeństw
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
15. Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906 Część II. Wiek nupturientów
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
16. Time and cost competitiveness of inland waterway transport in relation to alternative modes of transport for hinterland of the Szczecin-Świnoujscie port complex (case studies)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Go to
17. Varia (jubileuszowe)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
18. Twórcy szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu (dorobek 70-lecia)
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
19. Port lotniczy Szczecin w badaniach naukowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
20. Mnożnik inwestycyjny Keynesa w ocenie wpływu inwestycji w pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5m na gospodarkę Polski
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
21. Depositio Episcoporum - katalog biskupów misyjnych, pomorskich, kamieńskich i szczecińsko-kamieńskich
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Go to
22. Powiązania bezrobocia na lokalnych rynkach pracy – przykład Szczecina i gmin sąsiadujących
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
23. Działalność punktów katechetycznych w województwie szczecińskim w latach 1962–1970 w świetle materiałów Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Go to
24. Przełom w stosunkach polsko-niemieckich wiosną 1939 roku w świetle szczecińskiego dziennika „Stettiner General-Anzeiger”
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Go to
25. O czym mówią cytowania. Publikacje szczecińskich naukowców w Web of Science
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Go to
26. Postalinowska „odwilż” i polski rok 1956. Komitet Wojewódzki PZPR w Szczecinie na tle wydarzeń w kraju (1953–1956)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Go to
27. Tranzyt czechosłowacki w portach ujścia Odry po II wojnie światowej.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Go to
28. VERTRETER DES BRITISCHEN KONSULARDIENSTES IN STETTIN IN DEN JAHREN 1946–1951.
(Studia Maritima)
Vol. 27/1 2014 2014 Go to
29. WSPÓŁPRACA POLSKICH I NIEMIECKICH HISTORYKÓW Z UNIWERSYTETÓW W SZCZECINIE I GREIFSWALDZIE NA POCZĄTKU XXI WIEKU
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
30. „GOSPODARKA I NAUKA JUŻ DAWNO STAŁY SIĘ NIEROZŁĄCZNYMI PARTNERAMI. OBIE MAJĄ SŁUŻYĆ NARODOWI” – SZCZECIŃSKI INSTYTUT ODRA-DUNAJ I GREIFSWALDZKI PROFESOR PETER-HEINZ SERAPHIM W CZASACH NAZISTOWSKICH
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Go to
31. Carolinum redivivum. Kryzys dydaktyczny w Królewskim Gimnazjum Karolińskim w Szczecinie w latach 1679-1680 w świetle dokumentacji dydaktycznej szkoły
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2018 2018 Go to
32. Strategiczna rola twierdzy szczecińskiej podczas wojny 1806-1807 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2018 2018 Go to
33. Działalność prorodzinna biskupa profesora Kazimierza Majdańskiego z perspektywy diecezji szczecińsko-kamieńskiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Go to
34. Byliśmy białą plamą na mapie nauki polskiej… Z prof. Erazmem Kuźmą rozmawia Piotr Krupiński
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
35. Piotr Zaremba i generacja 1910
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
36. Militarne i terrorystyczne zagorzenia miast i portów Pomorza Zachodniego. Aspekty historyczne i współczesne
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2018 2018 Go to
37. Andrzej Krzystek, Katedra – nigdy nie ukończona, dziedziczona i zadawana, Szczecin 2017, ss. 215
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Go to
38. Health Policy Program “The Brave Eight” as an Element of the Strategy for Solving Social Problems for the City of Szczecin for 2015–2020
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Go to
39. FUNKCJONOWANIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU NA ŻĄDANIE NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
40. PROBLEMATYKA EFEKTYWNEJ REALIZACJI PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W GŁÓWNYCH RELACJACH W RAMACH KONCEPCJI SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
41. Oprawa literacka jubileuszu stulecia reformacji w księstwie szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Go to
42. Wizyty prymasa polski Kard. Józefa Glempa na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Go to
43. Akta gminy francuskiej w Szczecinie jako źródło do badań demograficznych (1721–1943)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
44. Bolesław Nagay (1926–2014). Szkic do portretu chirurga
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2019 2019 Go to
45. Powstanie Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich na Pomorzu Zachodnim w 1957 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2019 2019 Go to
46. Straßenverzeichnis als Geschichtsbuch Hodonyme Stettins 1871–1945
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2019 2019 Go to
47. Passenger transport as a part of the Szczecin Metropolitan Railway Project – problems with reactivation the connection Szczecin–Police
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
48. PROJEKTY SZKOLENIOWE W SZCZECIŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM – STUDIUM PRZYPADKU
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
49. Niedobory roku 1945 i zachodniopomorskie pomysły na ich przezwyciężanie. Sprawa „berlińskich zakupów”
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Go to
50. Zakład Historii Starożytnej (2015–2019)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Go to
51. Students of the University of Szczecin as Candidates for the Olympic or Paralympic Games Tokyo 2020
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 26, No. 2/2019 2019 Go to
52. A picture of the Duchy of Szczecin during the Thirty Years’ War in light of the chronicle by Peter Rudolphy between 1627 and 1637
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Go to
53. Graduates of the University of Szczecin in the group of trainers who stand as a candidate for the Polish representation of the 32nd Olympics or the 16th Tokyo Paralympics 2020
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 27, No. 3/2019 2019 Go to
54. SZCZECIŃSKA KOLEJ METROPOLITALNA DO POLIC – KONFLIKT RUCHU TOWAROWEGO I PASAŻERSKIEGO
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
55. Dzieje Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w granicach dzisiejszej metropolii szczecińsko-kamieńskiej
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
56. Ks. Adolf Giżyński. Życie i działalność na terenie gorzowskiej administracji apostolskiej i diecezji szczecińsko-kamieńskiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Go to
57. Dni w Diecezjach jako preludium przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. Doświadczenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Go to
58. Zarys życia i działalność Profesora Włodzimierza Krysiaka (1950–2018)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Go to
59. DER KONFLIKT ZWISCHEN DEN HERZÖGEN VON POMMERN-STETTIN UND DEM DEUTSCHEN ORDEN IN PREUßEN UM DIE BESETZUNG DES ERZBISTUMS RIGA IN DEN JAHREN 1394–1403 IM LICHTE NEUESTER STUDIEN
(Studia Maritima)
Vol. 32 2019 2019 Go to
60. Educational services in the suburban zone of Szczecin (Poland)
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
61. Social evaluation of public utility services in the downtown residential area Old Town in Szczecin (Poland)
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
62. Klejnot Kraju. Od Pedagogium do Gimnazjum Fundacji Mariackiej – ikonografia
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2020 2020 Go to
63. Kuratorium Gimnazjum Akademickiego i Mariackiego w 1667–1805
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2020 2020 Go to
64. Odświętne i oficjalne – listy i inne teksty gratulacyjne placówek edukacyjnych obszaru kultury niemieckojęzycznej w wieku XVIII na przykładzie Gimnazjów Akademickich w Szczecinie i Gdańsku (wybór tekstów źródłowych wraz z komentarzem, transkrypcją i przekładem)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2020 2020 Go to
65. Inkunabuły dawnej biblioteki gimnazjalnej w Szczecinie − próba odtworzenia zasobu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2020 2020 Go to
66. Jeszcze o inkunabułach szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu („nowe” egzemplarze i fragmenty)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2020 2020 Go to
67. Rękopisy szczecińskiego Gimnazjum Mariackiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2020 2020 Go to
68. Miejsce szczecińskiego Pedagogium Książęcego / Królewskiego Gimnazjum Karolińskiego w szwedzkim systemie kształcenia medycznego w latach 1646-1713
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2020 2020 Go to
69. Piotr Zaremba (1910–1993). Biography to be unveiled
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2020 2020 Go to
70. Szczeciński ośrodek telewizyjny w latach 60. XX wieku. Estetyka i polityka
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2020 2020 Go to
71. Tokyo 2020. Olimpic and Paralympic qualifications of students, graduates and employees of the University of Szczecin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 32, No. 4/2020 2020 Go to
72. The Fifth International Whitman Week (28 May 2012–2 June 2012, Pobierowo, Poland)
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Go to
73. Troska o katechezę pierwszego metropolity szczecińsko-kamieńskiego abp. Mariana Przykuckiego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Go to
74. Wpływ wyboru papieża Jana Pawła II na stosunek władz państwowych do Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. Metody i przykłady
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Go to
75. Parish Registers in the Archival Fonds of the State Archives in Szczecin
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
76. Procesy o czary na pograniczu północno-zachodniej Wielkopolski i Nowej Marchii w czasach wczesnonowożytnych
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
77. Relacje podróżnicze z końca XVI i XVII wieku jako pierwsze opisy architektury i sztuki Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
78. Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946–2021). Od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
79. Szczecin’s Maritime Timber Trade and Deliveries to Spain Between 1750 and 1760 on the Basis of Wochentlich-Stettinische Frag- und Anzeigungs- Nachrichten
(Studia Maritima)
Vol. 33 2020 2020 Go to
80. Efekty realizacji celów strategicznych w wybranych miastach ze szczególnym uwzględnieniem gminy miasta Szczecina
(Europa Regionum)
t. 37 2018 2018 Go to
81. Students and Graduates of the University of Szczecin at the 32nd Olympic Games Tokyo 2020
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 35, No. 3/2021 2021 Go to
82. Źródła do dziejów Odry w Archiwum Państwowym w Szczecinie (do 1945 roku)
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Go to
83. O zasobie zaginionego historycznego archiwum miasta Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Go to
84. Na drodze do „czerwonego uniwersytetu”. Powstanie Uniwersytetu Szczecińskiego w świetle opinii szczecińskiej prasy podziemnej (1984-1985)
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Go to
85. Szczecin as the Home Port for inland Czechoslovakia. Czechoslovak Presence in Szczecin from 1945–1989
(Studia Maritima)
Vol. 35 2022 2022 Go to
86. Historical, social and cultural background for establishing the University of Szczecin
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
87. Szczecińskie lata Johanna Carla Conrada Oelrichsa – aktywność zawodowa i publikacyjna
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
88. Johannesa Micraeliusa portret post mortem
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
89. Stare druki z księgozbiorów szczecińskich w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Charakterystyka zasobu i uwagi o jego proweniencji
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
90. Henryk Lesiński, archiwista, dyrektor Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
91. Ludność województwa szczecińskiego w świetle wyników spisu powszechnego z 1950 roku
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
92. Szczecińscy typografowie szkolni w XVII w. – zarys problematyki
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
93. Dorobek naukowy Henryka Lesińskiego na tle polskiej historiografii Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
94. Krytyka artystyczna (sztuki teatralne, plastyczne, muzyczne i estradowe) w dodatku „Życie i Kultura” dziennika „Głos Szczeciński” (1951–1956). Cz. 2.
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
95. Profesor Henryk Lesiński jako organizator nauki i współtwórca szczecińskiego ośrodka akademickiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
96. Reporting Infant Deaths at the Szczecin Civil Records Office in the Late 19th Century: General Conclusions
(Przeszłość Demograficzna Polski)
45, 2023 2023 Go to
97. Dni Młodych w (archi)diecezji szczecińsko-kamieńskiej w latach 1990–2022
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 30 2023 2023 Go to
98. Mother Earth. A Prototype of Modern Pomeranian Art?
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (21) 2023 2023 Go to
Page