Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2015.4.37-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 37, 2015, nr 4
Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906 Część II. Wiek nupturientów
(Contracting Marriages in the Suburbs of Stettin (Szczecin) in the Light of Documents form the Register Office of Scheune in 1875–1906. Part 2. The Age of Bridegrooms and Brides)

Authors: Łukasz Kozłowski
Archiwum Państwowe w Szczecinie
Keywords: marriages register Office documents newlyweds age Western Pomerania Szczecin (German: Stettin) Gumieńce (German: Scheune)
Year of publication:2015
Page range:20 (105-124)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 542

Abstract

The years 1875–1906 saw an intensive development of the urban complex of Szczecin; the industrial, housing and social infrastructure was rapidly growing, and there wasan inflow of rural population from outside the county of Randow. The socio-economic development in the outskirts of Szczecin was accompanied by significant demographicchanges. The article presents the effects of the accelerated urbanisation and industrialisation of Pomorzany (German: Pommerensdorf) – a suburban district of Szczecin – in comparison to neighbouring towns and villages, where such changes were much less rapid or did not occur at all. That is why on the basis of the documents from the Register Office a list was made; it is a list of 1,357 marriages contracted in the years 1875–1906 in the jurisdiction of the Register Office of Gumieńce (Standesamtbezirk Scheune). Thanks to the aggregative method it was possible to measure annual numbers of marriages, seasonality of marriages and an average age of newlyweds. Within the jurisdiction of the Register Office of Gumieńce, Pomorzany was the district where the growth was the fastest: in the period in question its population quadrupled and the number of dwelling houses increased twofold. An analysis of the marriages contracted in Gumieńce revealed that the inhabitants of that district were the youngest newlyweds in the jurisdiction of the Register Office of Gumieńce and the difference of age between bride and groom was the smallest (2.2 years). The inhabitants of Gumieńce, Mierzyn (Möhringen) and Stobno (Stöven) contracted marriages when they were much older, and the difference of age between bride and groom was bigger (2.8–3.8 years). Also the preferences of the newlyweds depended on their social and professional position. Craftsmen, labourers and their daughters contracted marriages at the youngest age, owners of farms and farmers’ daughters – at the oldest age.
Download file

Article file

Bibliography

1.Anna Czop, Ruch naturalny ludności w parafii juncewskiej w latach 1801–1870 (na podstawie ksiąg metrykalnych), "Przeszłość Demograficzna Polski" 29, 2010.
2.Dariusz Szudra, Tendencje w przemianach demograficznych w pruskiej prowincji Pomorze na tle trendów ogólnoniemieckich w latach 1871–1914, "Przegląd Zachodniopomorski” 2000, 4.
3.Edmund Piasecki, Wiek nowożeńców urodzonych w latach 1751–1920 w parafii Bejsce, pow. Kazimierza Wielka, woj. kieleckie, "Przeszłość Demograficzna Polski” 8, 1975.
4.Emilia Brodnicka, Ludność parafii Wieleń nad Notecią w drugiej połowie XVIII wieku (rekonstrukcja rodzin), "Przeszłość Demograficzna Polski" 3, 1970.
5.Hanna Górecka, Alicja Janeczko, Ruch naturalny ludności parafii Sławięcice w latach 1804–1870, "Studia Śląskie. Seria Nowa" 40, 1982.
6.Hanna Kurowska, Gubin i jego mieszkańcy, Zielona Góra 2010.
7.Kazimierz Wajda, Stosunki ludnościowe na ziemiach pomorskich w latach 1850–1914, [w:] Historia Pomorza, t. IV: (1850–1918), cz. I: Ustrój, gospodarka, społeczeństwo, red. Stanisław Salmonowicz, Toruń 2000.
8.Lucyna Turek-Kwiatkowska, Kultura na Pomorzu w XIX wieku, Koszalin 2000.
9.Łukasz Kozłowski, Przekrój społeczno-zawodowy przedmieść Szczecina w latach 1875–1906 na podstawie akt małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Gumieńcach, „Szczeciński Informator Archiwalny” 2013.
10.Radosław Gaziński, Agnieszka Gut, Paweł Gut, Dariusz Szudra, Maciej Szukała, Śluby w ewangelickiej parafii Jasienica pod Szczecinem w latach 1778-1880, "Przeszłość Demograficzna Polski" 28, 2007.
11.Sabina Rejman, Ludność podmiejska Rzeszowa w latach 1784–1880, Rzeszów 2006.
12.Stanisław Borowski, Rozwój demograficzny i problem maltuzjański na ziemiach polskich pod panowaniem niemieckim w latach 1807–1914, "Przeszłość Demograficzna Polski" 1, 1970.
13.Teresa Krotla, Ludność parafii bielawskiej w latach 1766–1830 (na podstawie ksiąg metrykalnych), "Śląski Kwartalnik Historyczny «Sobótka»” 46, 1992, z. 4.
14.Waldemar Pasieka, Śluby w parafii opolskiej w latach 1801–1850, "Przeszłość Demograficzna Polski" 21, 2000.
15.Zbigniew Klotzke, Ludność obwodu urzędu stanu cywilnego Luzino w latach 1874-1918, "Przeszłość Demograficzna Polski" 12, 1981.