Search

Result: Found records: 15.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Predicting Competitive Swimming Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
2. CAUSE-RELATED MARKETING – WPŁYW TYPU PRODUKTUI STOPNIA DOPASOWANIA SPRAWY SPOŁECZNEJ DO PRODUKTU NA INTENCJE ZAKUPOWE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
3. Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906. Część I. Roczne liczby małżeństw i sezonowość małżeństw
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
4. ANALIZA WSKAŹNIKOWA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA PRZYKŁADZIE PRZASNYSZA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
5. Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906 Część II. Wiek nupturientów
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
6. MODEL OCENY INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH NA PRZYKŁADZIE GMIN POWIATU OLSZTYŃSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
7. Ocena efektywności wydatkowania środków w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na wspieranie mikroprzedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
8. Niskobudżetowa turystyka indywidualna jako forma aktywności turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
9. Systemowe wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ograniczaniu luki finansowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
10. Kryteria analizy inwestycji infrastruktury komunalnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
11. Dynamika zmian publicznych zasobów mieszkaniowych na przykładzie Olsztyna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Go to
12. Rozwój powiatu wolińskiego 1945-1972
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1977 1977 Go to
13. Ogólnopolskie i wojewódzkie inicjatywy kulturalne Świnoujścia
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Go to
14. Organizacja działalności kulturalnej w Szczecinie w latach 1945-1948
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1980 1980 Go to
15. Orkiestra symfoniczna Robotniczego Towarzystwa Muzycznego w Szczecinie w latach 1948-1953
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1979 1979 Go to
Page