Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189     eISSN: 2719-4345    OAI    DOI: 10.18276/pdp.2020.42-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 42, 2020
Parish Registers in the Archival Fonds of the State Archives in Szczecin

Authors: Radosław Gaziński ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny
Keywords: Protestant parish registers State Archives in Szczecin Pomerania the New March historical demography
Data publikacji całości:2020
Page range:21 (177-197)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article aims to show the value that Protestant parish registers kept in the State Archives in Szczecin have for demographic research. The paper will also examine the internal structure of the Pomeranian and New Marchian parish registers, showing the changes that took place in the records over a period of more than 350 years (from the end of the 16th century to the mid-20th century). The material is also intended to encourage academics to use the sources in their research work.
Download file

Article file

Bibliography

1.Gaziński, Radosław, Paweł Gut, Maciej Szukała, eds. Archiwum Państwowe w Szczecinie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Akta do 1945 roku. Warszawa–Szczecin: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – Wydział Wydawnictw, 2002.
2.Gaziński, Radosław, Agnieszka Gut, Paweł Gut, Dariusz Szudra, Maciej Szukała. “Śluby w ewangelickiej parafii Jasienica pod Szczecinem w latach 1778–1880.” Przeszłość Demograficzna Polski 28 (2007): 27–111.
3.Grüneberg, Georg, ed. Kirchenbücher, Kirchenbuch-Duplikate und Standesamtsregister der ehemals brandenburgischen Kreise Königsberg, Soldin, Landsberg, Arnswalde, Friedeberg, Ost- und Weststernberg, Crossen, Züllichau-Schwiebus, Guben und Sorau, Schwerin, Meseritz, Bomst. Bestandverzeichnis. Lenzen: Verlag G. Grüneberg, 1998.
4.Grzelak, Jerzy. “Spis ksiąg metrykalnych i ich duplikatów w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie.” Szczeciński Informator Archiwalny 7 (1992): 53–141.
5.Hruszka, Czesława. “Księgi metrykalne i akta stanu cywilnego w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu.” Archeion 55 (1970): 59–78.
6.Kościelna, Alicja. Inwentarz. Zbiór ewangelickich ksiąg metrykalnych z Pomorza i Nowej Marchii 1581–1947. Szczecin: Archiwum Państwowe w Szczecinie, 2011.
7.Kościelak, Sławomir. “Katolicka społeczność Gdańska w świetle ksiąg metrykalnych z II połowy XVIII wieku, nowe spojrzenie na przemiany demograficzne w wielowyznaniowym protestanckim ośrodku.” Przeszłość Demograficzna Polski 40 (2018): 83–103.
8.Kośka, Małgorzata, Dorota Lewandowska. “Księgi metrykalne różnych wyznań z terenów tzw. zabużańskich przechowywane w AGAD.” Przeszłość Demograficzna Polski 20 (1997): 129–144.
9.Krochmal, Anna, Michał Proksa. Akta metrykalne w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. Przemyśl: Archiwum Państwowe w Przemyślu, 1998.
10.Kwiatkowska, Wiesława. Kancelaria Ewangelickiego Kościoła Unickiego w Prusach Zachodnich w latach 1817–1924 i pozostałe po niej akta. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006.
11.Laszuk, Anna, ed. Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych. Przewodnik. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2003.
12.Mandziuk, Józef. “Księgi metrykalne województwa jeleniogórskiego w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu.” Przeszłość Demograficzna Polski 16 (1985): 197– 203.
13.Pawlik, Radosław. Kapituła katedralna w Kamieniu Pomorskim na przełomie epok (1498–1549). Warszawa–Szczecin: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2019.
14.Raddatz, Carlies Maria, ed. Landeskirchliches Archiv Greifswald. Greifswald: Landesarchiv Greifswald, 1995.
15.Rodig, Uwe, ed. Verzeichnis der pommerschen Kirchenbücher im Vorpommerschen Landesarchiv Greifswald. Rostock–Bremen: Edition Temmen, 1996.
16.Rymar, Dariusz A., ed. Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – Wydział Wydawnictw, 2002.
17.Rymar, Dariusz A., Stanisława Janicka, Teresa Kuciak. “Spis ksiąg metrykalnych i ich duplikatów w zasobie Oddziału AP w Gorzowie Wielkopolskim.” Szczeciński Informator Archiwalny 8 (1993): 69–135.
18.Stache, Christa, ed. Verzeichnis der Kirchenbücher im Evangelischen Zentralarchiv in Berlin. Berlin: Evangelisches Zentralarchiv in Berlin, 1992.
19.Spruth, Herbert. “Pommersche Kirchenbücher und Standesamtsregister 1968.” Baltische Studien 54 [according to the new numbering system] (1968): 115–122.
20.Szulc, Zofia. “Akta metrykalne w zbiorach Archiwum Państwowego w Rzeszowie.” Prace Historyczno-Archiwalne 4 (1996): 244–254.
21.Szultka, Zygmunt. “Stosunki wyznaniowe i kościelne w XVIII i początkach XIX wieku.” In: Historia Pomorza, ed. Gerard Labuda. vol. 2: Do 1815. Part 3: Pomorze Zachodnie w latach 1648–1815, eds. Zygmunt Szultka, Henryk Lesiński, Dariusz Łukasiewicz, Alfred Wielopolski, 842–874. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003.
22.Szultka, Zygmunt. “Stosunki wyznaniowe i kościelne w Prusach w XVIII w.” In: Prusy w okresie monarchii absolutnej (1701–1806), ed. Bogdan Wachowiak, 745–764. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010.
23.Wachowiak, Bogdan, Andrzej Kamieński. Dzieje Brandenburgii-Prus na progu czasów nowożytnych (1500–1701). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001.
24.Wachowiak, Bogdan. “Reformacja na Pomorzu Zachodnim i w Nowej Marchii.” In: Historia Pomorza. vol. 2: Do roku 1815, ed. Gerard Labuda. Part 1: (1464/66–1648/57), eds. Marian Biskup, Maria Bogucka, Antonii Mączak, Bogdan Wachowiak, 802–825. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1976.
25.Wachowiak, Bogdan. “Upadek państwa zachodniopomorskiego.” In: Historia Pomorza. vol. 2: Do roku 1815, ed. Gerard Labuda. Part 1: (1464/66–1648/57), eds. Marian Biskup, Maria Bogucka, Antonii Mączak, Bogdan Wachowiak, 994–1003. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1976.
26.Wehrmann, Martin. “Die kirchenbücher in Pommern.” Baltische Studien 42 [according to the old numbering system] (1892): 201–280.
27.Wermes, Martina, Renate Jude, Marion Bähr, Hans Jürgen Voigt, eds. Bestandverzeichnis der Deutschen Zentralstelle für Genealogie Leipzig. Part 1: Die Kirchenbuchunterlagen der östlichen Provinzen Posen, Ost- und Westpreußen, Pommern und Schlesien. Neustadt/Aisch: Verlag AG Degener & Co, 1991.
28.Ziobro, Wojciech. “Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Strzyżewie z lat 1784–1918 – stan zachowania i możliwość odtworzenia ruchu naturalnego ludności.” Przeszłość Demograficzna Polski 39 (2017): 97–115.
29.Ziobro, Wojciech, Radosław Waśko. “Bazy danych w opracowaniu galicyjskich ksiąg metrykalnych.” Galicja. Studia i Materiały 4 (2018): 289–304.