Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2018.1-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2018 (23)
Zarys życia i działalność Profesora Włodzimierza Krysiaka (1950–2018)
(PROFESSOR WŁODZIMIERZ KRYSIAK (1950–2018) HEAD OF THE INSTITUTE OF PEDAGOGY OF THE UNIVERSITY OF SZCZECIN)

Authors: Elżbieta Magiera
Keywords: professor Włodzimierz Krysiak Institute of Pedagogy University of Szczecin head of the Institute of Pedagogy of the University of Szczecin
Year of publication:2018
Page range:13 (9-21)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The life and work of Professor Włodzimierz Krysiak combined two paths: a scout and an academic one, in which he performed various functions. Initially, he is active in scouting, reaching all the levels. The academic path was connected with the University of Szczecin. Włodzimierz Krysiak was associated with the Institute of Pedagogy of the University of Szczecin from 1986 to 2014. He held various functions at the university. He was the head of the Institute of Pedagogy who got involved in its development. He was also a respected academic teacher. As a scientist, he was an expert in education in Russia during its transformation, youth issues in changing societies and other problems that he undertook in his scientific work.
Download file

Article file

Bibliography

1.Król, J., Magiera, E. (2015). Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego 1985–2015. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa.
2.Krysiak, W. (wyb. i oprac.), (1989). Uczyć się uczyć. Wypisy. Szczecin: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie.
3.Krysiak, W. (wyb. i oprac.), (1996). Metodyka pracy umysłowej. Wypisy. Szczecin: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie.
4.Krysiak, W. (1997). Analiza działań podejmowanych przez szkoły ponadpodstawowe w zakresie wprowadzania uczniów w kulturę obywatelską. Szczecin: Wydawnictwo Popularno-Naukowo-Dokumentacyjne.
5.Krysiak, W. (2000). Młodzież w zmieniających się społeczeństwach (analiza porównawcza badań przeprowadzonych w Białorusi, w Rosji i na Ukrainie). Edukacja Humanistyczna, 1, 91–104.
6.Krysiak, W. (2001). Innowacyjna polityka Federacji Rosyjskiej w sferze szkolnictwa wyższego. Pedagogika Szkoły Wyższej, 17.
7.Krysiak, W. (2002a). Ogólne standardy podstawowego wykształcenia w Federacji Rosyjskiej: od idei do realizacji. Zeszyty Naukowe Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, 342.
8.Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis, 3, 139–152.
9.Krysiak, W. (2002b). Studenčeskaʼa molodež i vysšee učebnoe zavedenie segodnʼa: problemy i puti ich pešeniʼa. W: Psichologo-pedagogičeskie problemy optimizacii obrazovatelʼhogo processa v Vysšem Učebnom Zavedenii (s. 4–19). Moskva.
10.Krysiak, W. (2011). Profesor Kazimierz Jaskot – uczony, organizator, społecznik. Pedagogika Szkoły Wyższej, 1, 17–22.
11.Krysiak, W., Mańczak, J. (2003a). Orientacja na sukces u współczesnej młodzieży studenckiej. Pedagogika Szkoły Wyższej, 21, 177–192.
12.Krysiak, W., Mańczak, J. (2003b). Wartościowanie sukcesu w opinii studentów (założenia badań). W: K. Denek, T. Koszczyc, M. Lewandowski (red.), Edukacja jutra. IX Tatrzańskie Seminarium Naukowe (s. 279–284). Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
13.Krysiak, W., Mańczak, J. (2004). Jakość kształcenia w ocenie studentów niepaństwowych uczelni humanistycznej. Wybrane wyniki badań. W: K. Denek, T. Koszczyc, M. Lewandowski (red.), Edukacja jutra. X Tatrzańskie Seminarium Naukowe (s. 437–444). Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
14.Krysiak, W., Mańczak, J. (2005). Wychowanie w społeczeństwie o różnicujących się systemach aksjonormatywnych. W: A. Stachura, T. Zimny (red.), W poszukiwaniu nowej jakości edukacji jutra (s. 33–39). Szczecin: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.
15.Magiera, E. (2018). Profesor Włodzimierz Krysiak (1950–2018). Zeszyty Naukowe Collegium Balticum, 3, 17–26.
16.Moś, W. (red.), (2008). Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych. Warszawa: Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna.
17.Skorupska-Raczyńska E. (red.), (2006). Zeszyt Naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, 1.
18.Uchwała (1973). Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z dnia 13 października 1973 r. w sprawie systemu edukacji narodowej, Monitor Polski 1973, nr 44, poz. 260. ZHP (2018).
19.Nie żyje Włodzimierz Krysiak. Pobrane z: http://zachpom.zhp.pl/nie-zyje-wlodzimierz-krysiak/ (19.02.2018).