Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2018 (23)

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
*

strona redakcyjna

1 (2-2) --- More
*

strona tytułowa

1 (1-1) --- More
*

spis treści

4 (3-6) --- More
*

In memoriam

2 (7-8) Elżbieta Magiera More
1.

Zarys życia i działalność Profesora Włodzimierza Krysiaka (1950–2018)


(PROFESSOR WŁODZIMIERZ KRYSIAK (1950–2018) HEAD OF THE INSTITUTE OF PEDAGOGY OF THE UNIVERSITY OF SZCZECIN)
13 (9-21) Elżbieta Magiera More
2.

Samo-dzielność studiowania


(Self-Study)
10 (23-32) Janina Świrko More
3.

Studium teoretyczne na temat współczesnych problemów polskiego szkolnictwa wyższego


(A THEORETICAL STUDY ON CONTEMPORARY PROBLEMS OF POLISH HIGHER EDUCATION)
10 (33-42) Elżbieta Rogalska More
4.

Młodzież z niepełnosprawnością w kształceniu akademickim – możliwości i ograniczenia


(YOUTH WITH DISABILITIES IN ACADEMIC EDUCATION – OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS)
12 (43-54) Barbara Rdzanek More
5.

Jak rozwiązywać trudne poznawczo problemy? Refleksyjność studentów programu Erasmus


(HOW TO SOLVE DIFFICULT COGNITIVE PROBLEMS? REFLEXIVITY OF ERASMUS STUDENTS)
16 (55-70) Anna Perkowska-Klejman More
6.

Ukorporacyjnienie uniwersytetu w badaniu autoetnograficznym


(CORPORATIZATION OF THE UNIVERSITY – AUTOETHNOGRAPHIC APPROACH)
15 (71-85) Colette Szczepaniak More
7.

Rola praktyk studenckich w kształceniu nauczycieli


(THE ROLE OF STUDENTS’ APPRENTICESHIP IN TEACHERS’ EDUCATION)
15 (87-101) Bożena Marzec, Michał Borda More
8.

Recenzja książki: Stanisław Nieciuński, Model sylwetki absolwenta szkoły wyższej. Refleksje psychopedagogiczne, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2017, ss. 280


(Book review: Stanisław Nieciuński, Characteristics of a University Graduate. Psychopedagogical Reflections, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2017, pp. 280.)
3 (103-105) Wojciech Soborski More