Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
Historical, social and cultural background for establishing the University of Szczecin

Authors: Joanna Król ORCID
University of Szczecin
Keywords: the University of Szczecin education education policy
Data publikacji całości:2022
Page range:17 (391-407)

Abstract

The subject of this paper consists of the historical, sociological and cultural background influencing the establishment and development of the University of Szczecin. The goal of the studies conducted on this issue was to determine and analyse all the determinants of historical, sociological and cultural character which were decisive for the process of establishing the Alma Mater of Szczecin. The source materials and the subject literature query enabled defining the basic background, circumstances and conditions which defined the essence, the character and the results of the efforts aimed at establishing the University of Szczecin as well as the circumstance and conditions which hindered these efforts. As a result of the conducted studies it has been determined that in comparison to other cities Szczecin was from the very beginning facing incomparably more difficult conditions for developing scientific life. The issues related to the early pioneer stage of University’s development, the prolonged period of social instability, the direction adopted by the Polish education policy and the cautious or even, at times, reluctant attitude of the central authorities towards the idea of establishing a university resulted in Szczecin waiting as much as 40 years for establishing own university. The political changes at the threshold of the Eighties of the XX century, the increasing educational needs of the region, the activeness of the local community as well as the support of other academic centres were of primary significance.
Download file

Article file

Bibliography

1.Białecki, T. (1998). Pierwsze lata polskiego Szczecina (1945–1949). W: T. Białecki, Z. Silski (red.), Dzieje Szczecina 1945–1990 (s. 51–73). Szczecin: Wydawnictwo „13 Muz”, Księgarnia Literacka.
2.Białecki, T. (1996). Zmiany struktury demograficznej w województwie szczecińskim w latach 1945–1994. W: K. Kozłowski, E. Włodarczyk (red.), Pięćdziesiąt lat Polski na Pomorzu Zachodnim. Polityka. Społeczeństwo. Kultura. Szczecin: Wydawnictwo Archiwum Państwowego „Dokument” w Szczecinie.
3.Chmielewski, Z. (1999). Nauka i szkolnictwo wyższe w życiu intelektualnym Pomorza Zachodniego po 1945 roku. W: H. Bronk, E. Włodarczyk (red.), Kongres Pomorski. Od historii ku przyszłości Pomorza (s. 189–206). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
4.Czubiński, A. (2000). Polska i Pomorze Zachodnie w latach 1945–1995. W: P. Bartnik, K. Kozłowski (red.), Pomorze Zachodnie w tysiącleciu (s. 267–278). Szczecin: Wydawnictwo Archiwum Państwowego „Dokument” w Szczecinie.
5.Faryś, J. (1996b). 50 lat szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia, 6, 71–76.
6.Faryś, J. (1996a). Pięćdziesięciolecie nauki polskiej na Pomorzu Szczecińskim. Przegląd Uniwersytecki, 1–3, 2–4.
7.Kozłowski, K. (2000). Między racją stanu a stalinizmem. Pierwsze dziesięć lat władzy politycznej na Pomorzu Zachodnim 1945–1955. Szczecin: Wydawnictwo Archiwum Państwowego „Dokument”.
8.Kozłowski, K. (2012). Pomorze Zachodnie w latach 1945–2010. Społeczeństwo – władza – gospodarka – kultura. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
9.Koźmian, D. (2000). Droga do Uniwersytetu Szczecińskiego w opinii prasy centralnej i regionalnej w latach 1981–1985 (w 15. rocznicę powstania uczelni). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
10.Koźmian, D. (1985). Rozwój Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie w latach 1968–1983. Szczecin: Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
11.Król, J. (2015). Geneza i utworzenie Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. W: J. Król, E. Magiera (red.), Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego (1985–2015) (s. 13–48). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Minerwa.
12.Król, J. (2005). Uchronić przed zapomnieniem – średnie szkoły ogólnokształcące w województwie szczecińskim w latach 1945–1948. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
13.Labuda, G. (2003). Moja naukowa droga do Szczecina. W: M. Drzonek (red.), G. Labuda. Doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin: Biuro Promocji i Informacji Uniwersytetu Szczecińskiego.
14.Lesiński, H. (1998). Uczelnie wyższe i nauka. W: T. Białecki, Z. Silski (red.), Dzieje Szczecina 1945–1990 (s. 425–459). Szczecin: Wydawnictwo „13 Muz”: Księgarnia Literacka.
15.Nowotniak, W. (1992). Szkoły ponadpodstawowe w województwie szczecińskim w latach 1945–1990. Informator. Szczecin: Oficyna Wydawnictwa Regionalnego Ośrodka Kształcenia Praktycznego Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego.
16.Puchalski, Z., Włodarczyk, E. (2010). Na drodze do uniwersytetu. W: W. Stępiński, W. Tarczyński (red.), Uniwersytet Szczeciński. Na przełomie wieków i czasów. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
17.Puchalski, Z. (2005). Jubileuszowe refleksje W: Z. Puchalski (red.), Uniwersytet Szczeciński. Fakty i refleksje (s. 14–17). Szczecin: Wydawnictwo Archiwum Państwowego „Dokument” w Szczecinie.
18.Stępiński, W. (2003). Wniosek promotorski w sprawie nadania Gerardowi Labudzie godności doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. W: M.
19.Drzonek (red.), Gerard Labuda. Doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin: Biuro Promocji i Informacji Uniwersytetu Szczecińskiego.
20.Ślepowroński, T. (2008). Polska i wschodnioniemiecka historiografia Pomorza Zachodniego (1945–1970). Instytucje – koncepcje – badania. Szczecin: ZAPOL.
21.Turek-Kwiatkowska, L. (1975). Polityczne i społeczno-demograficzne przesłanki kształtowania się szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim. W: L. Turek-Kwiatkowska (red.), Pionierskie lata oświaty szczecińskiej 1945–1948 (s. 11–17). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
22.Turek-Kwiatkowska, L. (1977). Udział szkolnictwa w rozwoju społeczno – gospodarczym regionu szczecińskiego w latach 1945–1970. Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
23.Turek-Kwiatkowska, L. (1996). Rozwój szczecińskiego środowiska naukowego. W: A. Grzech (red.), 50 lat rozwoju nauki na Ziemiach Zachodnich i Północnych (s. 33–47). Wrocław: Polska Akademia Nauk.
24.Ustawa z 21.07.1984 o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego. Dz.U. 1984, nr 36, poz.190.