Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Currently: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 3/2014 (29)
Barwy polityczne samorządu lokalnego w elekcjach radnych szczecińskich lat 2002–2010
(Political specificity of self-government on example of Szczecin city council in elections between 2002 and 2010)

Authors: Natalia Glińska
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: local elections, political parties, local government, Szczecin city council, voting preferences.
Year of publication:2014
Page range:14 (75-88)

Abstract

Szczecin City Council was based on politicall parties in election between 2002 and 2010, what means that in previous elections preponderated party’s electoral committeesover illusory non-parties and non-parties. Councillor clubs established after the elections also have party character, because non-party councillor clubs have short-term identity. The strenght of parties in territorial self-government result from local-life complexity. Electors are voting on party’s signboard which they equate with all-Poland electoral slogans and the most known politicall leaders. Local politicall party’s committees are for voters more effective in meeting their needs. This thesis influence on territorial self-government constitution, its activity, voting results and potential coalition.

Bibliography

1.Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, bip.um.szczecin.pl (14.10.2013).
2.Kowalewska J., Szczecin zapłaci za in vitro. Uchwała przyjęta głosami PO i SLD, http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,13461212,Szczecin_zaplaci_za_in_vitro__Uchwala_przyjeta_glosami.html#ixzz2hdOmkPkH (13.10.2013).
3.Kubaj A., Kampania wyborcza do Rady Miasta Szczecina w 2002 roku, w: Wybory samorządowe w 2002 roku w Szczecinie, red. K. Kowalczyk, Szczecin 2003.
4.Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2004.
5.Program wyborczy Niezależnego Komitetu Wyborczego Mariana Jurczyka, Szczecin 2002.
6.Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95.
7.Wójnicki J., System samorządu lokalnego RP, w: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. W. Jakubowski, K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2007.
8.www.pkw.gov.pl.
9.Wybory do Rady Miasta Szczecina i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (okręg 1), w: Wybory samorządowe w Szczecinie w 2006 roku, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Szczecin 2008.