Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2019.1-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2019
Dni w Diecezjach jako preludium przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. Doświadczenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej
(Days in the Diocese As a Prelude to the World Youth Days in Cracow. Experience of Szczecin-Kamień Archdiocese)

Authors: Marcin Szczodry
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Keywords: World Youth Days Days in the Diocese the youth Szczecin Szczecin-Kamień Archdiocese
Year of publication:2019
Page range:18 (183-200)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Days in the Diocese constitute an integral part of the World Youth Days. They take place within a country where the international meeting of the youth and the Pope takes place - they precede the main events. The first time this formula was applied was during the World Youth Days in France in 1997. The aim of this article is to present Days in the Diocese that took place in the Szczecin-Kamień Archdiocese in the week preceding the World Youth Days in Cracow in July 2016. For that purpose a preliminary archival search was conducted in the archives of Pastoral Department of Metropolitan Curia and in the Archdiocesan Centre of the World Youth Days. The article presents spiritual and organizational preparations for Days in the Diocese in Szczecin-Kamień Archdiocese and the program of the event, as well as participation of Polish and foreign youth in Days in the Diocese and the World Youth Days in Cracow.
Download file

Article file

Bibliography

1.DM-ŚDM 2016, bez. sygn., Archidiecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży w Szczecinie (1.09.2015).
2.DM-ŚDM 2016, bez sygn., Informacje Wydziału Duszpasterskiego z dnia 13 września 2016 r.
3.DM-ŚDM 2016, bez sygn., Kalendarz peregrynacji Krzyża i Ikony ŚDM, 6–20 lutego 2016 r.
4.DM-ŚDM 2016, bez sygn., Notatki ze spotkań Archidiecezjalnego Centrum ŚDM z 13.04.2015, 8.06.2015, 28.09.2015, 5.04.2016 oraz 15.06.2016.
5.DM-ŚDM 2016, bez sygn., Propozycje współpracy z miastem i regionem, Dni w Diecezjach w ramach Światowych Dni Młodzieży 2016, 20–25 lipca 2016 r. Szczecin.
6.DM-ŚDM 2016, bez. sygn., Struktura Archidiecezjalnego Centrum ŚDM (20.01.2015).
7.Sygn. Car-242-04-16.
8.Sygn. CK 105/2015, Dekret powołujący Dekanalnych Koordynatorów Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.
9.Sygn. CK 2/2016, Komunikat Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej (14.01.2016 r.).
10.Sygn. DM 4/2015, Dekret powołujący Dekanalnych Koordynatorów Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.
11.Benedykt XVI, Wydarzenia minionego roku wskazują drogę ku przyszłości, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 2 (2009), s. 9–12.
12.Dzięga A., (abp), Słowo Pasterskie na XV niedzielę zwykłą – 10 lipca 2016 r., „Prezbiterium” 7–8 (2016), s. 186–189.
13.Franciszek, Misericordiae Vultus. Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 5 (2015), s. 4–15.
14.Franciszek, Niech was będzie słychać, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 8–9 (2013), s. 8–9.
15.Franciszek, Zarażanie radością. Orędzie na XXIX Światowy Dzień Młodzieży 2014 r., „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 2 (2014), s. 10–13.
16.Fryszka P., Rys historyczny Dni Młodych w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, w: Poradnik uczestnika Dni Młodych Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, red. P. Fryszka, Szczecin 2017, s. 58–62.
17.Jan Paweł II, Orędzie do młodych całego świata z okazji V Światowego Dnia Młodzieży, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 10–11 (1989), s. 32.
18.Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1995.
19.Kohn F., Światowe Dni Młodzieży w Paryżu. Olbrzymie zaskoczenie postawą młodzieży francuskiej, w: Młodzież nadzieją Kościoła i świata, red. L. Balter i in. Poznań 2008, s. 297–308.
20.Korpyś I., Wszystko o Światowych Dniach Młodzieży, Częstochowa 2016.
21.Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży, Cz@t ze Słowem! Przygotowania duchowe do ŚDM 2016 w Krakowie, Warszawa 2013.
22.Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży, Deo Profi l. Przygotowania duchowe do ŚDM 2016 w Krakowie, Warszawa 2015.
23.Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży, Serce 2.0. Przygotowania duchowe do ŚDM 2016 w Krakowie, Warszawa 2015.
24.Mandes S., Młodzi Polacy przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. Raport z wywiadów pogłębionych z młodymi katolikami, Warszawa 2016.
25.Podręcznik pokolenia JP2. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, red. H. Koźmińska, Poznań 2008.
26.Program Dni w Diecezji w ramach Światowych Dni Młodziezy 2016. Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska (Damaszek), w: Szczecin. Przewodnik pielgrzyma, Szczecin 2016.
27.Radwańska K., Siurnicka A., Jak formowały się Wieczernik i Synaj? – przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie na przykładzie archidiecezji warmińskiej i diecezji tarnowskiej, w: Młodzież nadzieją Kościoła czy Kościół nadzieją młodzieży?, red. J. Dziedzic, M. Ostrowski, T. Panuś, Kraków 2017, s. 365– 376.
28.Szczodry M., Program formacyjny polskiej młodzieży w kontekście przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, „Studia Paradyskie” 26 (2016), s. 219–220.