Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Volume preview

We present a list of articles that will appear in the latest volume of our journal. Volume 38 (2022) will be published by the end of this year. By the way, we invite you to submit texts for the next volume.

 

THEOLOGY

1. Zoltan Bara, "Synodality and Intercommunion According to Dumitru Stăniloae"

2. Dariusz Mazurkiewicz, "Guidelines of the Polish Bishops' Conference on Preliminary Investigations in the Case of Clerical Accusations of Acts Contra Sextum Against Minors: Gloss to the Applicable Regulations"

3. Jan Mikrut, "Religious Life in the Soviet State. The Courageous Testimonies of the Faith in the Period of Religious Persecutions"

4. Wojciech Mueller, "Roman Stage of the Beatification Process of the Servant of God, Fr. Stanisław Streich"

5. Łukasz Paluch, "Home Liturgy and the Covid-19 Pandemic: Implications for Ecclesiogenesis"

6. Mateusz Sajkowski, "The Theological and Juridical Foundations of the Definition of Marriage Included in the Code of Canon Law (Can. 1055)"

7. Peter Schallenberg, "Capitalism and Catholic Social Ethics: From Benedict XVI to Francis with a Sideways Glance to Augustinian Liberalism"

8. Paweł Skoczykłoda, Natalia Wituła, "The Term “Law” in Encyclical Rerum Novarum"

9. Grzegorz Wejman, " The Uncompromising Nature of Bishops Theodor Bensch and Wilhelm Pluta: On the Way to the Stabilization of the church Organization in the Western Territories"

 

HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

10. Jeong Yeon Hwang, "Human Beings Reasonable and Moral: Lessons from the Civil Disobedience of Rosa Parks to Catholic Counselors and Psychotherapists"

11. Ewa Kosowska-Czapla, "Ecophilosophy and the Philosophy of Law Understood as a Symbolic Form"

Financial help of the Ministry of Education and Science

CTO has become a beneficiary of the ministerial program “Development of scientific journals”. Financial help will enable us to translate our authors' texts into English. The purpose of the help is primarily the internationalization and promotion of the journal. We invite you to submit your texts that, translated into English, will be able to reach a larger audience. However, the editorial office reserves the right to select works that will be translated free of charge.

Call for papers CTO 39 (2023)

We announce that the deadline for submitting texts for volume 39 (2023) is May 31, 2023. You can submit your work via our internet platform. We accept articles, polemics, reviews on theology, canon law and philosophy. Time to decision on publication: about two months. 

Spis treści CTO 37 (2021)

Przedstawiamy spis treści tomu CTO 37 (2021), który ukaże się już wkrótce. Nie zabraknie tam tekstów podejmujących problem pandemii COVID-19 w kontekście życia religijnego. 

 

Paweł Beyga

Komunia Święta duchowa w czasach pandemii

 

Daniela Bianchini

La proposta di legge italiana contro l’omofobia: un pericolo per la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà educativa delle famiglie e la tutela dei minori

 

Sławomir Bukalski

Miłość małżeńska w życiu świętych Luigiego i Marii Quattrocchi oraz Louisa i Zelii Martin. Analiza teologiczno-psychologiczna

 

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz

Hejt i symbole religijne. Obrażanie przez prowokację jako nowy problem społeczny

 

Andrzej Glombica

Eucharystia Kościoła rzymskokatolickiego w Niemczech w dobie pandemii COVID-19

 

Józef Kloch

Parafie online w Polsce w dobie pandemii COVID-19. Studium przypadku

 

Józef Krupa

The role of the epiclesis in transubstantiation

 

Dariusz Kurzydło

„Język, który odsłania”. Funkcja fatyczna języka w przestrzeni katechetycznej

 

Radosław Mazur

Kultura cyfrowa jako kontekst współczesnej katechezy

 

Rafał Jakub Pastwa

Reakcja na zagrożenie koronawirusem – analiza publikowanych treści w początkowej fazie epidemii na oficjalnej stronie Konferencji Episkopatu Polski

 

Justyna Salamon

Wolność religijna w kontekście chrześcijańskich mniejszości religijnych w regionie MENA

 

Paweł Sambor

La questione dei divorziati alla luce dell’ecologia integrale di papa Francesco

 

Dariusz Śmierzchalski-Wachocz

Dekret o wolności sumienia i wyznania z 5 sierpnia 1949 roku jako przykład szykanowania duchowieństwa Kościoła gorzowskiego w latach 1949–1969. Zarys problematyki

 

Bartosz Trojanowski

Pragnienie chrztu a nadzieja zbawienia dzieci nieochrzczonych w Kodeksie prawa kanonicznego w perspektywie studium Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Aspekty teologiczne i prawne

 

Katarzyna Wasiutyńska

„Mimo drzwi zamkniętych” (J 20,26). Refleksja nad duchowością komunii w warunkach izolacji społecznej na przykładzie Ruchu Focolari

 

Damian Wąsek

Między karą Bożą a miłosierdziem. O obrazach Boga wobec problemu koronawirusa

 

Gabriel Witaszek

L’agire divino e umano. La manifestazione multiforme della grazia di Dio

Consideration of texts for volume 38 (2022)

From June 1, 2021, you can submit texts for the volume to be published in 2022. The deadline is May 31, 2022. We cordially invite you to submit your texts via our internet platform. The decision to accept the text for publication takes about two months.

"Colloquia..." on the Facebook

The website of our journal was built on the Facebook platform. You will find there current information related to the work of the editorial office and the activities of the Institute of Theological Sciences of the University of Szczecin. We invite you to visit, like and follow us. We will also be grateful for recommending the site to your friends.

Address: COLLOQUIA THEOLOGICA OTTONIANA NA FACEBOOKU