Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / nr 1 (2) 2014
Byliśmy białą plamą na mapie nauki polskiej… Z prof. Erazmem Kuźmą rozmawia Piotr Krupiński
(We Were a Blank Spot On The Academic Map… Piotr Krupiński Talks To Professor Erazm Kuźma)

Authors: Piotr Krupiński
Uniwersytet Szczeciński

Erazm Kuźma
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: University of Szczecin the history of literary studies in Szczecin the development of Polish Philology
Data publikacji całości:2014
Page range:16 (117-132)

Abstract

The article documents a conversation with Prof. Erazm Kuźma (1926–2014), a literary theorist, historian and critic from Szczecin, the author of such books as Z problemów świadomości literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce (From Problems of Literary and Artistic Awareness of Expressionism in Poland) (1976), Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku (The Myth of the Orient and the Culture of the West in the 19th and 20th-century Literature) (1980), Między konstrukcją a destrukcją. Szkice z teorii i historii literatury (Between Construction and Destruction. Sketches from Literary Theory and History) (1994). The presented conversation was conducted by Piotr Krupiński in September 2008. Prof. Kuźma was one of the founders Polish studies at the University of Szczecin and the main part of the interview was an attempt to reconstruct the history of academic literary studies in Szczecin. But talking about the past, Prof. Kuźma is also trying to anticipate. What is the future of Polish literary studies? Is there a place for humanists in the modern world? These are just a few of the issues raised during the conversation.
Download file

Article file