Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

List of Authors
Page

# Authors
Article title Issue number Article pages
1. ADAMCZEWSKA-BARANOWSKA IZABELLA Trans-krypcje. Subwersywna gra z transmemuarem Paula B. Preciady, Susan Faludi i Maggie Nelson nr 1 (18) 2022 13 (111-123)
2. Adamczuk Lucjan Szczecińska trauma 1970 Fragment książki Lucjana Adamczuka "Autobiografia człowieka wolnego" (Warszawa 2015, mps) nr 2 (5) 2015 14 (95-108)
3. ALEKSIUN NATALIA (Od)czytywanie losów żydowskich nr 1 (14) 2020 8 (7-14)
4. BARON-MILIAN MARTA O-mówienie. Siedem okrążeń wokół Ewy Zarzyckiej nr 2 (19) 2022 14 (71-84)
5. BASSA ANETA Blog literacki, czyli dziennik pisany zapiskami z lektur. Blogosfera francuska nr 2 (13) 2019 13 (59-71)
6. BEDNARCZUK MONIKA Bycie nie na miejscu: Listy Georga Forstera z Wilna (1784–1787) jako narracja autobiograficzna nr 1 (12) 2019 16 (103-118)
7. Bereska Henryk Dzienniki nr 1 (1) 2013 10 (119-128)
8. BIELAWA JACEK Od letargu do akrobacji. O wertykalnej orientacji podmiotu w eseistyce Marka Bieńczyka nr 1 (18) 2022 11 (53-63)
9. Bielecki Marian Dyskrecja i obsceniczność. Prolegomena do lektur "Kronosa" Witolda Gombrowicza nr 1 (1) 2013 17 (69-85)
10. BIELECKI MARIAN Pisarz i krytyk, czyli Gombrowicz Kijowskiego nr 1 (12) 2019 19 (21-39)
11. Bierejszyk Joanna Dojrzewanie do siebie przez autobiografię nr 2 (3) 2014 10 (115-124)
12. Bierejszyk-Kubiak Joanna Wietrzenie magazynu niepamięci nr 2 (5) 2015 10 (167-176)
13. Boddy Kasia Athletic Mobility nr 2 (9) 2017 11 (83-93)
14. BOGALECKI PIOTR Cykanie i poetyka (Białoszewski – Sommer) nr 1 (16) 2021 14 (67-80)
15. Bogalecki Piotr Dyletant, amator, błazen – postacie pojęciowe humanisty nr 2 (9) 2017 16 (21-36)
16. Boruszkowska Iwona Autopatografia nr 2 (7) 2016 11 (125-135)
17. BORZYSZKOWSKA-SZEWCZYK MIŁOSŁAWA Zakleszczony pomiędzy Wschodem i Zachodem? Tożsamościowe sploty Franka Meislera Streszczenie nr 1 (12) 2019 24 (119-142)
18. Braid Barbara Obce, zrujnowane ciała: melancholia a współczesna proza kobieca nr 2 (9) 2017 13 (125-137)
19. BRAID BARBARA Biografemy w popkulturowych biofikcjach literackich: przypadek Edgara Allana Poego nr 2 (21) 2023 16 (221-236)
20. Bruś Teresa O eseistycznym usuwaniu obrazów twarzy: Ulicami Londynu: przygoda (1927) Virginii Woolf i Akacje kwitną (1935) Debory Vogel nr 1 (10) 2018 13 (37-49)
21. Bruś Teresa Selfies and the Self nr 1 (4) 2015 8 (117-124)
22. BUJAK MONIKA Murzynek B. by Artur Daniel Liskowacki nr 2 (17) 2021 5 (135-139)
23. CHĘCIŃSKA URSZULA Chłopiec i dziewczynka. Pedagogia Artura Daniela Liskowackiego nr 2 (17) 2021 14 (87-100)
24. CHMURSKI MATEUSZ Błądzenie Gézy Csátha: między autobiografizmem, fikcją a autoanalizą nr 2 (13) 2019 13 (73-85)
25. CHOŁUJ BOŻENA Poszarpane biografie, czyli o przesiedlonych i wypędzonych kobietach i dzieciach nr 1 (12) 2019 20 (57-76)
26. CHOWANIEC URSZULA ULA Według niej, czyli o fikcjonalnej autobiografii Matki Jezusa, pobożnej Żydówki (Na marginesie angielskiego wydania "Według niej" Macieja Hena) nr 2 (21) 2023 14 (305-318)
27. CHUTNIK SYLWIA,
JUDZIŃSKA NATALIA
„To się objawiało w rozmaitych uwagach”. Rozmowa z Avivą Blum-Wachs nr 1 (14) 2020 29 (93-121)
28. Chylewska-Tölle Aleksandra Pop-nostalgie, przekaz religijny a tożsamość nastolatka w świetle współczesnej prozy niemieckiej nr 2 (3) 2014 14 (57-70)
29. Cybulska-Bohuszewicz Ewa Żywoty świętych Piotra Skargi – biografie transgresyjne. Prolegomena do przyszłych badań nr 2 (11) 2018 24 (13-36)
30. CZECHOWICZ AGNIESZKA Świat nakręcony. Zegar jako figura natury i obrotu spraw ludzkich w poezji Wacława Potockiego nr 1 (16) 2021 16 (93-108)
31. Czermińska Małgorzata,
Iwasiów Inga,
Madejski Jerzy,
Kołodziejczyk Dorota
Auto/biograficzne pęknięcie. Fragmenty dyskusji panelowej „Autobiografia na pograniczu gatunku i doświadczenia” nr 2 (5) 2015 8 (125-132)
32. Czerska Tatiana Płeć i wygnanie nr 1 (1) 2013 10 (161-170)
33. Czerska Tatiana Autobiograficzność w eseistyce Joanny Bator: między esejem, felietonem a reportażem nr 1 (10) 2018 11 (141-151)
34. Czerska Tatiana Starość (nie)wypowiedziana w późnej twórczości Julii Hartwig nr 1 (2) 2014 12 (163-174)
35. CZYŻAK AGNIESZKA Autofikcja nr 2 (15) 2020 6 (93-98)
36. Czyżak Agnieszka Emancypacyjne gry, autobiograficzne wyzwania – genologiczne kłopoty. O Grach w Birkenau Agnieszki Kłos nr 1 (10) 2018 12 (153-164)
37. Daugirdaité Solveiga Private and professional life in autobiographies of Lithuanian women writers nr 1 (4) 2015 12 (61-72)
38. Dąbrowski Bartosz Queerowanie intymistyki. Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide nr 1 (2) 2014 17 (51-67)
39. DĄBROWSKI BARTOSZ Nostalgie posthistorii, blizny postpamięci – (o)znaczanie nieobecności, (prze)pisanie utraty w "Mapie" Barbary Sadurskiej nr 2 (21) 2023 16 (147-162)
40. DUDA ANETA Dyskurs blogów modowych – między kooperacją a kooptacją nr 1 (12) 2019 20 (211-230)
41. Duda Maciej (Auto)biografia jako materiał w badaniach historii równouprawnienia kobiet. Przyczynek do dyskusji nr 1 (6) 2016 13 (25-37)
42. Duda Maciej (auto)biografie męskości / mężczyźni i autobiografie nr 1 (6) 2016 5 (7-11)
43. Duda Maciej Autobiografizm Agnieszki Graff. Między esejem, felietonem i rozmową nr 1 (10) 2018 12 (77-88)
44. Duda Maciej Matka, autobiografia. Próby nr 1 (2) 2014 14 (69-82)
45. DZIADEK ADAM „Homo instrumentalis” w PRL – Michał Głowiński o języku propagandy nr 1 (20) 2023 14 (13-26)
46. DZIEL PAWEŁ Napięcia autobiograficzne nr 2 (13) 2019 13 (167-179)
47. ECKER YEHOSHUA (SHUKI) Shimon Samet and the Gap in the Story nr 1 (14) 2020 27 (47-73)
48. Elmanowska Barbara Abraham Kajzer i jego tekst z obozów koncentracyjnych – studium przypadku nr 1 (4) 2015 20 (149-168)
49. Elmanowska Barbara Testament – przypadek obozu śmierci Kulmhof nr 2 (3) 2014 15 (77-91)
50. FERENCZI SÁNDOR,
Warmuz tłum. Daniel
Homosexualitas Feminina nr 2 (13) 2019 4 (43-46)