Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2015.2.5-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 2 (5) 2015
Auto/biograficzne pęknięcie. Fragmenty dyskusji panelowej „Autobiografia na pograniczu gatunku i doświadczenia”

Authors: Małgorzata Czermińska
Uniwersytet Gdański

Inga Iwasiów
Uniwersytet Szczeciński

Jerzy Madejski
Uniwersytet Szczeciński

Dorota Kołodziejczyk
Year of publication:2015
Page range:8 (125-132)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file