Search

Result: Found records: 58.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. New data on Trombidia (Acari: Prostigmata: Parasitengona) in protected areas in Lubuskie Province (Western PoLand)
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
2. Model zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej – analiza strukturalno-funkcjonalna
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
3. Nowoczesne technologie wspierające raportowanie o zagrożeniach na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego rp
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
4. Wykorzystanie social media w zarządzaniu wizerunkiem marki w sytuacji kryzysowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
5. Efektywność podatku rolnego na przykładzie gmin wiejskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
6. Przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorców – wybrane aspekty prawne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
7. Determinanty wyboru pieczywa w opinii studentów Trójmiasta
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
8. „Niosło ją to, że stała u boku”. O genderowym modelowaniu biografii artystek
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
9. Auto/biograficzne pęknięcie. Fragmenty dyskusji panelowej „Autobiografia na pograniczu gatunku i doświadczenia”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Go to
10. Prawna kwalifikacja umów o usługi kosmetyczne
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
11. E-wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych jako przykład rozwoju nowych technologii w sferze publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
12. Determining the level of competitiveness and financial capacity of the insurance company
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
13. Staffing of enterprises in the IT- sector in Bulgaria
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
14. Theoretical components of intra-industry service development strategy
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
15. Service Satisfaction and Sport Consumption in The Fitness Center in Warsaw
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
16. Management and financing of a regional tourist website in the context of the regional tourism information system
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
17. Current issues in family business management
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
18. Corporate Social Responsibility in service sector in Ukraine
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
19. Relational capital in the context of internationalization
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
20. Możliwości zastosowania metody Mystery Shopping w ocenie jakości usług turystycznych. Studium przypadku – Termy w Białce Tatrzańskiej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
21. Założenia aksjologiczne autorskoprawnej ochrony twórczości w świetle rozwoju sztucznej inteligencji
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
22. Współczesny konsument na trójmiejskim rynku kawy
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
23. Bańska Bystrzyca – bastion partyjny i trampolina do sukcesu ogólnopaństwowego L’SNS w wyborach w 2016 roku?
(Acta Politica Polonica)
3/2017 (41) 2017 Go to
24. Equestrian tourism as an offer of rural tourism - study on the selected examples from Podkarpackie Province (Poland) and Prešov Province (Slovakia)
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
25. Corporate social responsibility in gastronomy business in Poland on selected example
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
26. Rural Metropolitan Areas as Sites for Recreational Activity of Their Inhabitants an Example of Poznan Agglomeration
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
27. Entrepreneurship in the development of sylvan tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
28. Specialization in agritourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
29. Astro-tourism in the area of the polish-slovak borderland as an innovative form of rural tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
30. Conditions of tourism development in Polish voivodships
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
31. Perception of modern agritourism. Wielkopolskie Province (Poland) and the Northeast Region (Romania) case study
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
32. Increasing the level of educational services quality in higher education
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
33. Front page
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
34. Table of Contents
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
35. Editorial page
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
36. Ujawnienia informacji na temat postępowania restrukturyzacyjnego w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
37. The influence of regional culinary traditions on the attractiveness of agrotourism offer
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
38. Service guarantees in the context of professional services – case of law firms
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
39. Selected problems of strategic management in rural tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
40. The legal determinants of agritourism and its link with local farming - example of agritourism farms in Lower Silesia
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
41. Destination Management Organisations (DMOs) and their role in summer product development in selected Alpine countries
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
42. Creating a socially responsible agritourism offer. A market requirement or a manifestation of service providers’ system of values?
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
43. Tourism advisory services in the context of New Institutional Economics
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
44. Regional Aspects of the Development of Rural Tourism in the Carpathian Region of Ukraine (the example of Lviv Province)
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
45. Senior on the tourism market
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
46. The role of airports in the tourist market development on the example of Spain
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Go to
47. Tożsamość, performatywność, komunikacja – genderowe aspekty autobiografizmu
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
48. „Opowiadanie o życiu kobiety jest bezczelnością”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
49. Dochodzenie roszczeń konsumenckich w zakresie usług turystycznych przed sądami polubownymi
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
50. Aktywność zawodowa osób starszych warunkiem utrzymania produktywności w krajach gospodarczo rozwiniętych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
51. Informatyzacja postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Go to
52. Eseizowanie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (10) 2018 2018 Go to
53. A summary of the use of maize in nutritional products for sportsmen
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 31, No. 3/2020 2020 Go to
54. Protection of the seal of confession in the law of civil procedure and criminal proceedings
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2019 (28) 2019 Go to
55. Plants, Algae, Cyanobacteria and Fungi in Diet of Vegan and Vegetarian Sportsmen-a Systematic Review
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 37, No. 1/2022 2022 Go to
56. Konrad Garnowski, Wykonywanie umowy przewozu rzeczy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym, Wolters Kluwer, Warszawa 2020
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2022 (40) 2022 Go to
57. The Importance of Personality Traits, Optimism and Quality of Life for Pain Threshold and Pain Tolerance in the Elderly
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 42, No. 2/2023 2023 Go to
58. Co się stało z kobietami w państwie? Przypadki polskie (Agnieszka Mrozik, "Architektki PRL-u. Komunistki, literatura i emancypacja kobiet w powojennej Polsce", Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2022)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (21) 2023 2023 Go to
Page