Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.42-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 4/2017 (42)
Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydentów miast – znaczenie regionalizacji preferencji
(Candidates of Law and Justice and Civil Platform in city presidential elections – importance of regionalization of preferences)

Authors: Mateusz Filipiak
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Keywords: local government elections city president regionalization of preferences electoral determinants
Data publikacji całości:2017-12-30
Page range:10 (73-82)
Klasyfikacja JEL: Z19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The final results of elections depends of a few factors. One of them is regionalization of political preferences. The question is how important in presidential elections is a regionalization of preferences. The analysis will be made an example of candidates of Law and Justice and Civil Platform in presidential elections in 2014. It will be investigated average support and elections effectiveness of candidates coming from the Law and Justice or Civil Platform.The final results of elections depends of a few factors. One of them is regionalization of political preferences. The question is how important in presidential elections is a regionalization of preferences. The analysis will be made an example of candidates of Law and Justice and Civil Platform in presidential elections in 2014. It will be investigated average support and elections effectiveness of candidates coming from the Law and Justice or Civil Platform.
Download file

Article file

Bibliography

1.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym. Dz.U. z 2016, poz. 814.
2.Cześnik, M. (2007). Partycypacja wyborcza w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
3.Bartkowski, J. (2003). Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
4.Dolińska-Weryńska, D. (2009). Społeczny wizerunek partii politycznych, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
5.Drzonek, M. (2013). Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce. Kraków: Wydawnictwo „Dante”.
6.Zarycki, T. (2008). Kulturowo-polityczne uwarunkowania modernizacji Polski wschodniej i zachodniej. Geografia polityczna i jej interpretacje. W: G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju: Polska i Ukraina (s. 59–92). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
7.Buć, M. (2007). Determinanty aktywności politycznej wyborców. Dialogi Polityczne, 7, 113–126.
8.Flis, J. (2011). Partie polityczne w wyborach prezydentów miast. Studia Politologiczne, 20, 139–159.
9.Gendźwił, A., Żółtak, T. (2012). Bezpartyjność w powolnym odwrocie. Analiza rozpowszechniania bezpartyjności w wyborach lokalnych w Polsce w latach 2002–2010. Studia Regionalne i Lokalne, 1, 102–121.
10.Krasowska, J. (2013). Ekonomiczno-polityczny wymiar podziału społeczeństwa polskiego w drugiej dekadzie XXI wieku z uwzględnieniem historycznych uwarunkowań. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 34, 80–94.
11.Krzemiński, P. (2009). Zachowania wyborcze w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w latach 2005–2007 – wzory przestrzennych zróżnicowań. Przegląd Geograficzny, 2, 259–281.