Search

Result: Found records: 7.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Analiza wyborów samorządowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1990–2010
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2015 2015 Go to
2. Konsekwencje systemu wyborczego do miejskich samorządów w Polsce – wybrane problemy
(Acta Politica Polonica)
3/2017 (41) 2017 Go to
3. Ruchy miejskie i ich wpływ na rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego. Przyczynek do problemu
(Acta Politica Polonica)
3/2017 (41) 2017 Go to
4. Procesy suburbanizacyjne a partycypacja wyborcza. Przykład miast na prawach powiatu Pomorza Zachodniego
(Acta Politica Polonica)
3/2017 (41) 2017 Go to
5. Jak wybierać rady średnich i dużych miast?
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
6. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydentów miast – znaczenie regionalizacji preferencji
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
7. Brak poczucia sprawczości – wybory do parlamentu Europejskiego na tle wyborów samorządowych. Przykład województwa zachodniopomorskiego
(Acta Politica Polonica)
2/2018 (44) 2018 Go to
Page