Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2018.44-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2018 (44)
Brak poczucia sprawczości – wybory do parlamentu Europejskiego na tle wyborów samorządowych. Przykład województwa zachodniopomorskiego
(Lack of sense of agency – elections to the European Parliament against the background of local elections. An example of West Pomeranian Voivodeship)

Authors: Katarzyna Molska
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Keywords: sense of agency; electoral participation; elections to the European Parliament; local government elections.
Data publikacji całości:2018-06-30
Page range:10 (65-74)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this study is to show the existence of a correlation between the sense of voter electoral agency and electoral participation in Western Pomerania. For the purposes of this article, cities with poviat rights were analyzed: Koszalin; Szczecin and Świnoujście and juxtaposed with land poviats. The article presents changes in electoral participation in elections to the European Parliament in 2004-2014. The results were compared with the results of local elections in 2006-2014. An attempt was made to find an answer: is the level of electoral participation in the elections to the actual number of people constantly attending in the election? Can participation in the election testify to the subjective interest of the individual?
Download file

Article file

Bibliography

1.Aronson, E. (2001). Człowiek – istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Balcerowicz, L. (2012). Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów. Poznań: Zysk i S-ka.
3.CBOS (2003a). Nieobecni w referendum – przyczyny zapowiadanej absencji. Pobrane z: https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_094_03.PDF (27.07.2017).
4.CBOS (2003b). Po referendum akcesyjnym. Pobrane z: https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_126_03.PDF (27.07.2017).
5.CBOS (2004). Postawy wobec demokracji. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2004/K_104_04.PDF (27.07.2017).
6.CBOS (2009). Wybory do Europarlamentu w powyborczych deklaracjach Polaków. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_110_09.PDF (27.07.2017).
7.CBOS (2010). Wybory samorządowe – znaczenie, zainteresowanie oraz deklaracje udziału w głosowaniu. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_132_10.PDF (27.07.2017).
8.CBOS (2014a). Opinie o demokracji. Pobrane z: .https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_042_14.PDF (27.07.2017).
9.CBOS (2014b). Polacy o swoim udziale w ostatnich wyborach samorządowych. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_177_14.PDF (27.07.2017).
10.CBOS (2014c). Polscy eurodeputowani i wybory do Parlamentu Europejskiego. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_033_14.PDF (27.07.2017).
11.CBOS (2014d). Ranga wyborów samorządowych i zainteresowanie decyzjami władz różnych szczebli. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_148_14.PDF (27.07.2017).
12.CBOS (2014e). Wybory do Parlamentu Europejskiego. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_040_14.PDF (27.07.2017).
13.CBOS (2014f). Wybory samorządowe. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_136_14.PDF (27.07.2017).
14.CBOS (2016). Opinie o demokracji. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_100_16.PDF (27.07.2017).
15.Chodubski, A.J. (2004). Wstęp do badań politologicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
16.Crick, B. (2004). W obronie polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Cześnik, M. (2007). Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
18.Cześnik, M. (2009). Partycypacja wyborcza Polaków. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
19.Czyszkiewicz, R., Durka, W. (2016). Bariery endogenicznego rozwoju wspólnot gminnych. Opuscula Socjologica, 3, 5–19.
20.Domański, H. (2009). Społeczeństwa Europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
21.Domański, R. (2002). Gospodarka przestrzenna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
22.Dudek, A. (2016). Historia polityczna Polski. 1989–2015. Kraków: Znak Horyzont.
23.Kuciński, K. (1994). Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
24.Lipset, S.M. (1998). Homo politicus. Społeczne podstawy polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
25.Makowska, M. (red.) (2013). Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
26.Marsh, D., Stoker, G. (red.) (2006). Teorie i metody w naukach politycznych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
27.Molska, K. (2015). Analiza frekwencji w wyborach samorządowych na tle pozostałych elekcji. Studium przypadku Pomorza Zachodniego. W: P. Antkowiak (red.), 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia i perspektywy
28.rozwoju (s. 105–121). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD.
29.Molska, K., Krzeszewska, M. (2016). Ustawa metropolitalna szansą dla Szczecina? Procesy suburbanizacyjne niejawnym argumentem politycznym. Acta Politica Polonica, 2 (36), 91–100.
30.Piasecki, A.K. (2012). Wybory w Polsce. 1989–2011. Kraków: Arcana.
31.Sartori, G. (1994). Teoria demokracji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
32.Skarżyńska, K. (red.) (2002). Podstawy psychologii politycznej. Poznań: Zysk i S-ka.
33.Syska, M., Niwiński, R. (red.) (2015). Demokracja reaktywacja. Debata o kryzysie demokracji i jej przyszłości. Wrocław: Ośrodek Myśli Politycznej im. F. Lasalle’a.
34.Szacka, B. (2003). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
35.Szacki, J. (2004). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
36.Wnuk-Lipiński, E. (2008). Socjologia życia publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.