Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2018 (44)

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
1.

Polscy intelektualiści o znaczeniu Niemiec dla Polski w Unii Europejskiej (2009–2016)


(The Polish intellectuals about Germany nad its role for Poland in the European Union (2009–2016))
11 (5-15) Krzysztof Malinowski More
2.

Rozwiązania polityki imigracyjnej Niemiec na przykładzie ośrodka dla uchodźców Billstieg w Hamburgu


(Immigration policy solutions for Germany based on the example of the Billstieg in Hamburg)
11 (17-27) Ewa Piepiora, Rafał Flis More
3.

Cybersecurity as a challenge for modern state and society

11 (29-39) Marek Górka More
4.

The Russian Federation’s involment in peace missions after the dissolution of the USRR

12 (41-52) Michał Romańczuk More
5.

Partyjność władz miejskich: case study


(Party municipal government: case study)
11 (53-63) Ewelina Kancik-Kołtun More
6.

Brak poczucia sprawczości – wybory do parlamentu Europejskiego na tle wyborów samorządowych. Przykład województwa zachodniopomorskiego


(Lack of sense of agency – elections to the European Parliament against the background of local elections. An example of West Pomeranian Voivodeship)
10 (65-74) Katarzyna Molska More
7.

Antykomunizm w myśli politycznej Solidarności Walczącej. Zarys zagadnienia


(Anti-communism in the political thought of the Fighting Solidarity. An outline of the issue)
12 (75-86) Michał Siedziako More