Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-29
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2017
Wybrane pryncypia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
(SELECTED PRINCIPLES OF RISK MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE)

Authors: Patrycja Bąk
AGH w Krakowie

Mariusz Kapusta

Marta Sukiennik
Keywords: risk management principles reporting corporate governance strategy
Year of publication:2017
Page range:6 (363-368)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Risk management is a very general . May involve various risks may relate to various methods to minimize risk. This article presents selected principles, assumptions , universal guidelines that aim to support and influence the practice of risk management.
Download file

Article file

Bibliography

1.Gasiński, T., Pijanowski, S. (2011). Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu. Podręcznik dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa. Publikacja przygotowana na zlecenie Ministra Gospodarki.
2.Gasiński, T., Piskalski, G. (2009). Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa. Publikacja przygotowana na zlecenie Ministra Gospodarki.
3.Global Risks Reports 2007–2015. World Economic Forum.
4.Jajuga, K., Jajuga, T. (2006). Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko Finansowe. Inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Krauze, S. (2014). Globalne wyzwania stojące przed biznesem. Harvard Business Review Polska, 141.
6.Management of risk: Guidance for Practitioners (2010). Office of Government Commerce.
7.Maślanek, R. (2015). M_o_R a zarządzanie ryzykiem w projekcie. Pobrano z: https://itwiz.pl/m_o_r-a-zarzadzanie-
8.-ryzykiem-projekcie.
9.Słobosz, J., Ziomko, R., Przywecki, M. (2013/2014). Badanie zarządzania ry-zykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport AoN Polska.