Search

Result: Found records: 83.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Model of a regional cluster as an example of the concept for the development of the region
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Go to
2. Rozwój turystyki w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich w świetle zapisów strategii rozwoju gmin
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
3. Problem selekcji wariantów programu informatyzacji uczelni publicznej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
4. Company Marketing Strategy from the Perspective of Quality of Life
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
5. Orientacja międzynarodowa przedsiębiorstwa w kontekście strategii marketingowej na przykładzie przedsiębiorstw sektora żywnościowego z Wielkopolski
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
6. Strategic approach to proecological activities of companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 18, 2/2016 2016 Go to
7. Etyka w kształtowaniu długofalowej koncepcji biznesowej przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
8. Determinanty w strategii funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w procesie sukcesji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
9. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
10. Strategia połączeń niskokosztowych i hybrydowych linii lotniczych: czy Ryanair jest wyjątkowy?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Go to
11. DIAGNOZOWANIE EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA – ASPEKTY PRAKTYCZNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
12. Przemiany wizji miasta Szczecin
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Go to
13. Założenia polityki społecznej Gminy Miasto Szczecin. Refleksje w kontekście przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Go to
14. STRATEGIA ADAPTACYJNE ORGANIZACJI A POZIOMY KONKUROWANIA - KONSTRUKT TEORETYCZNY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
15. WSZECHKANAŁOWA STRATEGIA MARKETINGOWA – OMNICHANNEL
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
16. ORGANIZACJA A WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI – ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE PGT HEALTHCARE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
17. Wybrane aspekty strategii marketingowej dystrybutora zdrowej żywności – studium przypadku sklepu Słoneczko w Łodzi
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
18. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa a identyfikacja kluczowych czynników jego sukcesu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
19. Strategia cenowa przedsiębiorstwa PKP Intercity na tle innych przewoźników kolejowych w Europie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
20. Strategia rozwoju turystyki jako narzędzie kreowania lokalnej marki turystycznej na przykładzie powiatu gryfińskiego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
21. EKOLOGICZNE ASPEKTY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
22. DEPRYWACJA MATERIALNA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE NA TLE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
23. OCENA REALIZACJI CELÓW STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY KÓRNIK W OPINIACH MIESZKAŃCÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
24. REALIZACJA CELÓW SPOŁECZNYCH STRATEGII EUROPA 2020 W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
25. GŁÓWNE BłĘDY PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN DOLNEGO ŚLĄSKA, ZIEMI LUBUSKIEJ, OPOLSZCZYZNY I WIELKOPOLSKI)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
26. O potrzebie różnorodności. Systemy zarządzania treścią (Content Management System) w strategii przedsiębiorstwa branży IT
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Go to
27. Ewolucja zrównoważonej karty wyników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
28. Turystyka aktywna w strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
29. Regulacyjne uwarunkowania rozwoju rynku lotniczego w Unii Europejskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
30. Wpływ grupy zakupowej na konkurencyjność przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
31. Wybrane pryncypia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
32. Międzywojewódzkie I wewnątrzwojewódzkie zróżnicowanie wyników oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014–2020
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
33. Czynniki stymulujące i destymulujące aktywność innowacyjną przedsiębiorstw – wyniki badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
34. ANALIZA PROCESOWA JAKO NARZĘDZIE DO USPRAWNIENIA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
35. Wieloaspektowa metodyka analizy i zarządzania ryzykiem procesów biznesowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
36. Rozsądny zysk w modelach biznesu przedsiębiorstw sektorów regulowanych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
37. Theoretical components of intra-industry service development strategy
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
38. Current issues in family business management
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
39. Szczupła rachunkowość zarządcza - zalecany standard czy dedykowane rozwiązanie?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
40. Problematyka zastosowania poszczególnych strategii płynności finansowej w MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
41. Strategie logistyki dla przedsiębiorstw rolniczych na bazie koncepcji LSR – case study
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
42. Upadek idei rozwoju zrównoważonego i trwałego?!
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
43. Efekty strategii rozwoju zrównoważonego Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
44. Projektowanie modeli biznesu przedsiębiorstw kolejowych w aspekcie założeń rozsądnego zysku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
45. STRATEGIE ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W GRUPACH ZAKUPOWYCH
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
46. Strategia podatkowa szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
47. Partycypacja społeczna jako warunek realizacji zamierzeń strategii rozwoju turystyki
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
48. Uwarunkowania wdrażania strategii rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym - wybrane zagadnienia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
49. Miejsce turystyki zakupowej w strategiach miast w Polsce i na świecie
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
50. Czynniki endogeniczne gminy jako podstawa rozwoju przestrzeni turystycznej na przykładzie gminy Moryń
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
51. Sądy wojskowe – uwarunkowania komunikacji z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
52. Corporate social responsibility in gastronomy business in Poland on selected example
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
53. Strategia momentum na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
54. Strategie marek na rynku napojów energetycznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
55. Efektywność rodzinnych grup kapitałowych notowanych na WGPW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Go to
56. Strategia korporacyjna: łącznik optyki zarządu, zasobów i pozostałych interesariuszy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
57. Strategic Change in a Firm: Multifarious aspects
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
58. Zużycie społeczne obiektu mieszkalnego a problem modernizacji – aspekt ekonomiczny
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
59. Use of Tows Analysis in Tourism and Recreation Strategy Planning by a Commune Governing the Hosting Area
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
60. Comprehensive risk management in a business
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
61. Idee merkantylizmu we współczesnej gospodarce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
62. Strategie współpracy z kooperantami biernymi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
63. Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 1995-2015
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
64. WARTOŚCI POZNAWCZE EKONOMICZNO-FINANSOWEJ EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
65. Evaluation of the National Cohesion Strategy. What can we learn from evaluation recommendations?
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
66. Determinants of the success of the project „Implementation of CSR strategy” implemented in a microenterprise – case study
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
67. The effectiveness of the family capital groups listed on the Warsaw Stock Exchange
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Go to
68. Approach to exploring users’ expectations of digital services’ functionality
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
69. Zrównoważony rozwój w polityce regionalnej – przykład Strategii Województwa Zachodniopomorskiego do 2030 roku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
70. Service portfolio as a key element of service strategy
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
71. Characteristics of Services and their Consequences for the Strategy of Social Responsibility
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
72. A strategy towards diversification of operations. The case study of the stevedoring enterprise
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
73. From the Action-Packed Film to the Stealth Strategy: A Controlled Revolt against the Tradition of the Western in Desperados III
(Rocznik Komparatystyczny)
11 (2020) 2020 Go to
74. Efekty realizacji celów strategicznych w wybranych miastach ze szczególnym uwzględnieniem gminy miasta Szczecina
(Europa Regionum)
t. 37 2018 2018 Go to
75. Beyond conventional counterterrorism strategy: Prospects and challenges of community and vigilante groups’ policing in Africa
(Acta Politica Polonica)
2/2021 (52) 2021 Go to
76. Nowe regulacje prawne strategicznego planowania rozwoju lokalnego i ponadlokalnego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
77. Integracja planowania przestrzennego z planowaniem społeczno-gospodarczym na poziomie lokalnym w kontekście zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
78. Integracja systemu zarządzania rozwojem lokalnym na poziomie gminy
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
79. Analiza przestrzennych uwarunkowań rozwoju obszaru powiatu jako element diagnozy w procesie budowania strategii ponadlokalnej
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
80. Strategiczne planowanie rozwoju oparte na podejściu zintegrowanym
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
81. Włączanie mieszkańców w proces planowania strategicznego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
82. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru powiatu jako element strategii ponadlokalnej
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
83. On the vagueness of the frontier–centre dichotomy in selected universities
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
Page