Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/2 2016
WSZECHKANAŁOWA STRATEGIA MARKETINGOWA – OMNICHANNEL
(Omnichannel marketing strateg)

Authors: Alicja Krzepicka
Wojskowa Akademia Techniczna

Jolanta Tarapata
Wojskowa Akademia Techniczna
Keywords: sales strategy omnichannel consumer communication channels
Data publikacji całości:2016
Page range:10 (147-156)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the world, where the online penetrates the offline in almost all life situations, omnichannel becomes an approach of building an organization’s sales success. Following a customer or even exceeding their ideas of comfortable shopping is an approach of building an omnichannel sales strategy. A complex use of all communication channels with a customer is becoming as crucial as a polished offer. Their integration creates a coherent brand image which works for trust and provides a customer with a stimulus for a purchase. It is important that an opinion which a customer encounters be simultaneously the one deciding about a purchase. The aim of the article is to present the core of the omnichannel strategy and the possibility of its use as a comprehensive channel of communication with customers. In the article, the author made a review of the literature.
Download file

Article file

Bibliography

1.Boguszewicz-Kreft, M. (2013). Marketing doświadczeń. Jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów? Warszawa: CeDeWu.
2.Czarnecka, D. (2015). Jak nie dać się pożreć konkurencji – kilka słów o strategii omnichannel. MARKETER+, 3 (18), 27–28.
3.Gorzkowicz, T. (2014). Smartfonem przez sklep. Marketing w Praktyce, 10 (200), 76–77.
4.Janek, R., Gruszka, A. (2015). Proces zakupowy dzisiejszego klienta. MARKETER+, 3 (18), 33–34.
5.Leonhard, G. (2012). W kierunku zintegrowanej sprzedaży. Harvard Business Review Polska, 2, 12–14.
6.Łuczak, M., Złotkowska, G. (2011). Postępowanie konsumenta na rynku (s. 84–88). W: W. Żurawik (red.), Marketing. Podstawy i kontrowersje. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
7.Omnichannel commerce (2014). Raport z badania poziomu wielokanałowości w wybranych branżach. Pobrane z: www.raport.unitycommerce.pl/raport_omnichannel_commerce.pdf.
8.PwC’s Global Multichannel Retail Survey. Pobrane z: www.pwc.com/en_GX/gx/retail-consumer/retail-consumer-publications/global-multichannel-consumer-survey/assets/pdf/achieving-total-retail.pdf.
9.Rajzner, M. (2001). Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
10.Raport Nielsen Global Trust In Advertising and Brand Messages (2015). Pobrane z: www.nielsen.com.
11.Rudnicki, L. (2012). Zachowania konsumentów na rynku. Warszawa: Polskie WydawnictwoEkonomiczne.