Search

Result: Found records: 147 (record limit: 100, number of pages: 2).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Przełamanie stereotypizacji konsumentów-seniorów a implikacje dla marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
2. Analiza wybranych czynników kształtujących poziom organizacji Euro 2012 na przykładzie Gdańska
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
3. Postawy nabywców finalnych wobec nowych produktów spożywczych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
4. Nowe trendy w marketingu w odbiorze młodych konsumentów na przykładzie wybranej grupy studentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
5. Czynniki dyssatysfakcji z usług fryzjerskich
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
6. Implementing the Consumer-Based Brand Equity Scale for Beer Brands – A Tyskie and Żywiec Case Study
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
7. Portret polskiego e-konsumenta i jego zachowania
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
8. Postrzeganie ryzyka wiązanego z zakupami online – analiza zmian w latach 2013–2015
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
9. Kluczowe czynniki determinujące zachowania konsumenckie na przykładzie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
10. Konsumenci niepełnosprawni w obliczu wybranych trendów nowej konsumpcji w świetle badań własnych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
11. Konsument na jednolitym rynku cyfrowym
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
12. Odwiedziny w centrach handlowych – zmiany w strukturze celów i preferencji konsumenckich
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
13. Zachowania konsumentów na rynku markowej odzieży
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
14. Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym w erze społeczeństwa twórczego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
15. Zachowania konsumpcyjne kobiet przez pryzmat zmian zachodzących w otoczeniu marketingowym
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
16. Konsumpcjonizm na rynku kosmetyków
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
17. Innowacje architektoniczne w polskim handlu a zachowanie konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
18. Czynniki społeczno-demograficzne determinujące poziom wydatków młodych konsumentów na zakupy za pośrednictwem Internetu
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
19. The Factors Creating Internet Shops’ Image in the Opinion of “Young Adults”
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Go to
20. Reklama żywności – postawy i zachowania konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
21. Praktyka informowania o jakości produktów w reklamie telewizyjnej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
22. Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
23. Gender marketing w świadomości wybranej grupy młodych konsumentów na podstawie badań
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
24. Podróżujące rodziny, czyli jak towarzystwo dzieci różnicuje zachowania konsumentów turystów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
25. Postmodernistyczny konsument a społeczność wokół marki
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
26. Konsument zrównoważony jako segment odniesienia dla działań marketingowych przedsiębiorstwa
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
27. Seniorzy jako segment konsumencki w usługach gastronomicznych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
28. Zachowania polskich i angielskich konsumentów na rynku herbaty
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
29. The Impact of Income and Place of Living on Health Behaviors in a Range of Oral Hygiene on the Basis of the Surveyed Patients
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
30. Bojkotowanie produktu a preferencje wartości konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Go to
31. Czynniki wpływające na wybór miejsca dokonywania zakupu na rynku serów żółtych na przykładzie serów długodojrzewających
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
32. Tradycyjne i nowoczesne kanały dystrybucji wykorzystywane w procesie świadczenia usług ubezpieczeniowych dojrzałym konsumentom
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
33. Zdrowy styl życia a orientacja prokonsumpcyjna warszawskiej klasy średniej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Go to
34. Przesycenie. Koncepcje Jürgena Habermasa i Jeana Baudrillarda na tle katastrofizmu neohumanistycznego St. I. Witkiewicza
(Analiza i Egzystencja)
30 (2015) 2015 Go to
35. Neuroekonomia a mózg konsumenta
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
36. Analiza i ocena wybranych aspektów świadomości konsumenckiej na przykładzie młodych konsumentów
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
37. Prawne i społeczne aspekty rozwoju e-commerce wspieranego przez usługi doręczeniowe – nowe inicjatywy UE na jednolitym rynku usług
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
38. CENA JAKO DETERMINANTA POZIOMU ŻYCIA. ZMIANY CEN DÓBR I USŁUG KONSUMPCYJNYCH W POLSCE I UE W LATACH 2004–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
39. WIRTUALIZACJA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓWNA RYNKU TURYSTYCZNYM JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY W PODEJMOWANIU DECYZJI MARKETINGOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
40. MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA ZAANGAŻOWANIA KONSUMENTÓW WOBEC MARKI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ HUMORU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
41. M-KONSUMENTJAKO SEGMENT RYNKU ZYSKUJĄCY NA ZNACZENIU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
42. WSZECHKANAŁOWA STRATEGIA MARKETINGOWA – OMNICHANNEL
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
43. ZAANGAŻOWANIE KONSUMENTÓW W ROZWÓJ MAREK POPRZEZ DZIAŁANIA CROWDSOURCINGOWE NA RYNKU ŻYWNOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
44. POSTRZEGANIE DZIAŁAŃ MARKETINGU SENSORYCZNEGO W PLACÓWKACH HANDLOWYCH PRZEZ MŁODYCH KONSUMENTÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
45. NOWE TEDNDENCJE W ZACHOWANIACH KONSUMENTÓW – PERSPEKTYWA MARKETINGOWA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
46. SKUTECZNOŚĆ CONTENT MARKETINGU W KOMUNIKACJI Z MŁODYM KONSUMENTEM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
47. REKONSTRUKCJA PARADYGMATU ZACHOWAŃ FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI ŻYWIENIOWE WOBEC KONSUMENTÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
48. Obszary ryzyka postrzeganego przy transakcjach w środowisku wirtualnym
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
49. ZACHOWANIA KONSUMENTÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA RYNKU KAWY NATURALNEJ JAKO PRZESŁANKA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
50. POSTAWY KONSUMENTÓW WOBEC ZACHOWAŃ Z ZAKRESU KONSUMPCJI WSPÓLNEJ – CZY EKONOMIA WSPÓŁDZIELONA MA SZANSE NA UPOWSZECHNIENIE?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
51. DESIGN MANAGEMENTJAKO ODPOWEIDŹ NA WYZWANIA STAWIANE PRZEZ KONSUMENTÓW PRZYSZŁOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
52. TRUDNOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH W ZASPOKAJANIU POTRZEB I ZMIANA STRATEGII RADZENIA SOBIE Z NIMI NA PRZESTRZENI LAT
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
53. E-KONSUMENT W GRUPIE WIEKOWEJ 55+
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
54. Determinanty wyboru pieczywa w opinii studentów Trójmiasta
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
55. Działanie rzecznika konsumentów na przykładzie miasta powiatowego w województwie pomorskim
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
56. MOTYWY I BARIERY KONSUMPCJI INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
57. POSTRZEGANIE ŻYWNOŚCI O DZIAŁANIU PROZDROWOTNYM JAKO DETERMINANTA ZACHOWAŃ NABYWCZYCH KONSUMENTÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
58. ZDROWOTNE I ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA DECYZJI KONSUMENTÓW A ENDENCJE ROZWOJU SPOŻYCIA ARTYKUŁÓW RYBNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
59. INNOWACYJNOŚĆ KONSUMENTÓW NA RYNKU ŻYWNOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
60. POSTAWY I ZACHOWANIA KOBIET WOBEC ŻYWNOŚCI PROZDROWOTNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
61. POSZUKIWANIE INFORMACJI W PROCESIE ZAKUPU USŁUG
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
62. ZAKUPY ON-LINE W OPINIACH E-KONSUMENTÓW Z WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
63. ZACHOWANIA KONSUMENCKIE W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
64. KONSUMENT NA RYNKU TURYSTYCZNYM XXI WIEKU - WYBRANE ASPEKTY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
65. KONSUMENCI I KONSUMPCJA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
66. ZACHOWANIA NABYWCZE POLSKICH E-KONSUMENTÓW NA RYNKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
67. ZACHOWANIA KLIENTÓW WOBEC OGŁOSZEŃ CSR
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
68. WYBRANE ASPEKTY ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW NA RYNKU PIECZYWA W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
69. ZMIANY W ZACHOWANIACH NABYWCÓW NA RYNKU MODY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
70. SPOŻYCIE PIECZYWA I PRODUKTÓW ZBOŻOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG GRUP SPOŁOCZNO-EKONOMICZNYCH W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
71. ZACHOWANIA NABYWCZE W INTERNECIE E-KONSUMENTÓW W AUSTRII, NIEMCZECH I SZWAJCARII
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
72. BOJKOTOWANIE PRODUKTÓW A DOCHODY KONSUMENTÓW NA RYNKU EUROPEJSKIM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
73. Turystyka i edukacja leśna a potrzeby współczesnych konsumentów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
74. Tematyczne parki rozrywki w Europie i Polsce w percepcji turystów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
75. Organizacja żywienia przez uczestników niezorganizowanych wyjazdów turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
76. Wirtualizacja i prosumpcja – innowacyjne trendy w konsumpcji turystycznej i ich wpływ na strategie dystrybucji podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
77. Miejsce pochodzenia jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów w turystyce na przykładzie mieszkańców Majorki
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
78. The importance of trust and loyalty in financial institutions in financial decision-making process of households
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
79. Etnocentryzm w konsumpcji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Go to
80. Ochrona konsumenta w Polsce po 1989 roku jako przedmiot badań naukowych
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
81. Design management jako odpowiedź na rozwój nowych segmentów konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
82. Wybrane aspekty zarządzania lojalnością klientów niepełnosprawnych ruchowo
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
83. Usługi turystyczne po utworzeniu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
84. Rozwój innowacji produktowych. Rola konsumenta
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
85. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana na odległość
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
86. Odpowiedzialność usługodawcy wobec konsumenta za wadliwość kontraktowania i świadczenia opartego na umowie o dzieło
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
87. Ochrona konsumenta w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
88. Problematyka prawna usług na rynku energii świadczonych na rzecz konsumenta
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
89. Digitalizacja doświadczeń klienta (CX ) w instytucji finansowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
90. WPŁYW OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ NA WYKONYWANIE UMÓW, KTÓRYCH STRONĄ JEST UPADŁY – ZAGADNIENIA WYBRANE
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
91. Kilka uwag na temat zmian w ustawie o kredycie konsumenckim
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
92. Consumer ethnocentrism on the organic food market in Poland
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
93. Współczesny konsument na trójmiejskim rynku kawy
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
94. Znajomość polskich produktów regionalnych i tradycyjnych wśród młodych konsumentów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
95. Kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych poprzez system certyfikacji dobrowolnej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
96. Zachowania informacyjne współczesnych konsumentów – implikacje dla działań z zakresu komunikacji marketingowej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
97. Komunikacja marketingowa w realiach omnichannel – ujęcie modelowe
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
98. Sposoby postrzegania i wykorzystywania fotokodów przez klientów indywidualnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
99. Włączenie konsumentów w proces rozwoju innowacji produktowych przy wykorzystaniu mediów społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
100. Determinanty stylu życia młodych konsumentów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
Page