Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 865 PZFiM nr 38
The Impact of Income and Place of Living on Health Behaviors in a Range of Oral Hygiene on the Basis of the Surveyed Patients

Authors: Leszek Gracz
University of Szczecin

Jolanta Świderska
Non-public Health Care Center Denticus 2, Szczecin
Keywords: consumer behavior oral hygiene patients’ income place of living
Year of publication:2015
Page range:14 (229-242)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of research was to determine patients’ health behaviors in the range of oral hygiene regarding their income and place of living. Study included 180 patients, 90 women and 90 men, aged 35-44 from a big city, smaller cities and villages of West Pomerania region. Dental examination was performed, which allowed to evaluate oral health state. Questionnaire including utilization of dental services, oral hygiene and access to dental services was completed by patients. Vast majority of women and men brush their teeth twice a day, however women more often than men brush their teeth after every meal. Regardless of the place of living men more often than women use electric toothbrushes, mouthwash and fluoride toothpaste. Patients with higher education utilize various advanced dental products.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aleksejuniene J., Holst D., Eriksen H.M., Patterns of dental caries and treatment experience in elderly Lithuanias, “Gerodontology” 2000, Vol. 17, Iss. 2.
2.Bałczewska E., Zachowania zdrowotne dorosłych pacjentów przychodni periodontologicznej. Badania ankietowe, “Czasopismo Stomatologiczne” 1993, Vol. 46, No. 11/12.
3.Grytten J., Holst D., Do young adults demand more dental services as their income increases? “Community Dent Oral Epidemiol” 2002, Vol. 30, Iss. 6.
4.Ilczuk D. et al., Ocena porównawcza stanu uzębienia i stomatologicznych zachowań zdrowotnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, “Stomatologia Współczesna” 2005, Vol. 12, No. 5.
5.Kaczmarek U., Czy próchnicy można skutecznie zapobiegać? Część I. Etiopatogeneza próchnicy, “Polska Medycyna Rodzinna” 2002, Vol 4(1).
6.Klichowska-Palonka M. et al., Badania ankietowe z zakresu higieny jamy ustnej grupy ludności wiejskiej, “Magazyn Stomatologiczny” 1997, No. 7.
7.Kotler Ph., Keller K., Marketing management, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2006.
8.Ostrowska A., Styl życia a zdrowie, IFiS PAN, Warszawa 1999.
9.Piwoński J., Pytlak A., Zachowania zdrowotne i poziom wiedzy na temat wybranych zagadnień profilaktyki chorób serca młodzieży warszawskich szkół gimnazjalnych prawobrzeżnej Warszawy, “Polski Przegląd Kardiologiczny” 2003, Vol. 5, Iss. 3.
10.Szatko F., Społeczne uwarunkowania stanu zdrowotnego jamy ustnej, Akademia Medyczna w Łodzi, Łódź 2001.
11.Świderska J., Healthy behaviours in sustaining oral cavity hygiene. Health and wellness, Wyd. NeuroCentrum, Lublin 2013.
12.Świderska J., Świderski W., Analysis of selected health behaviours favourable for sustaining proper hygiene of oral cavity. Lifestyle and wellness, Wyd. NeuroCentrum, Lublin 2011.
13.Trykowski J., Skrzypkowski A., Zapobieganie chorobom jamy ustnej, “Stomatologia Współczesna” 2004, No. 2 Suplement.