Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.2.30-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (30) 2015
Analiza wybranych czynników kształtujących poziom organizacji Euro 2012 na przykładzie Gdańska
(ANALYSIS OF SELECTED FACTORS DETERMINING ORGANIZATIONAL LEVEL OF EURO 2012 ON THE EXAMPLE OF GDAŃSK CITY)

Authors: Dariusz Kuczyński
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Barbara Marciszewska
Akademia Morska w Gdyni

Tomasz Taraszkiewicz
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Piotr Wojdakowski
Akademia Wychowania Fizycznego i Sport w Gdańsku
Keywords: sports tourism Euro 2012 level of the consumers’ satisfaction
Data publikacji całości:2015
Page range:17 (199-215)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Sports tourism, on account of an interest growing in the society in sport, including football, is becoming a popular form of spending the leisure time more and more. Sports successes, international integration but also willingness of getting to know new cities and countries, communing during the journey with the nature and the culture and above all causes making representatives’ of all sorts communities, causes that more and more persons decide to travel by the way of sports parties being held. Fans of the football during the journey are observing and as consumers are assessing the sports level of shows, the organization of the competition, the prevailing atmosphere and other elements shaping the quality of implemented undertakings. Their opinions are becoming unusually valuable material for all persons participating in the organization of great sports parties. In case of Euro 2012, obtained positive opinions during measurements to a large extent are confirming the professionalism of the undertaking carried out.
Download file

Article file

Bibliography

1.Badania opinii na temat organizacji turnieju UEFA Euro 2012 w Gdańsku zrealizowane przez Urząd Miejski w Gdańsku i prof. dr hab. B. Marciszewską wraz z zespołem.
2.Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.
3.Filipiak B., Znaczenie ubezpieczeń w zagospodarowaniu turystycznym, w: Elementy zagospodarowania turystycznego, cz. II, red. B. Meyer, A. Panasiuk, Wyd. US, Szczecin 2007.
4.Gaworecki W.W., Turystyka sportowa, w: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red. W. W.Gaworecki, Z. Mroczyński, Wyd. WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 2008.
5.Globisz M., W blasku srebra i złota w europejskim championacie, w: Z kart historii młodzieżowej piłki nożnej na Pomorzu 1920–2005, red. W. Wika, Bernardinum Sp. z o.o., Gdańsk 2006.
6.Go F.M., Lee M.R., Russo A.P., Turystyka kulturowa a rozwój regionalny, w: R.Sharpley, Zarządzanie turystyką, red. L. Pender, PWE, Warszawa 2008.
7.Graczyk M., Pęczak A., Psychologia sportu-potrzeba czy moda, w: Marketing sportowy – teoria i praktyka, red. H. Mruk, Impact Consulting, Poznań 2004.
8.Hadzik A., Kantyka J., Maciąg J., Badania popytu turystyki sportowej na przykładzie uczestników międzynarodowego widowiska piłkarskiego, w: Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego, red. J. Bucko, A. Pa na siu k , Wyd. US, Szczecin 2012.
9.Hall D., Smith M., Enlargement Implications for European Tourism, w: D. Hall, M. Smith, B. Marciszewska, Tourism in the New Europe. The Challenges and Opportunities of EU Enlargement, CABInternational 2006.
10.Izydorczyk A., Marketing w systemie kultury fizycznej, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa 2000.
11.Jędrzejczyk I., Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Śląsk, Katowice 1995.
12.Hadzik A., Kantyka J., Maciąg J., Badania popytu turystyki sportowej na przykładzie uczestników międzynarodowego widowiska piłkarskiego, w: Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego, red. J. Buko, A. Panasiuk, Wyd. US, Szczecin 2012.
13.Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Informacja prasowa 25/2012, Warszawa, 21 czerwca 2012 r., http://www.msport.gov.pl.
14.Niezgoda A., Pojemność i chłonność turystyczna w rozwoju zrównoważonym obszarów recepcji turystycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2006, nr 439, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 6.
15.Olszewski J., Imprezy sportowe i sport elementami uzupełniającymi oferty turystycznej Polski, w: Stan i rozwój regionalnego sportu i rekreacji, red. R. Muszkieta, W. Zukow, M. Napierała, E. Saks, Wyd. WSG, Bydgoszcz 2010.
16.PAP, Portugalskie media: Polacy okazali nam szacunek i gościnność, http://www.sportowefakty.pl.
17.Sarnowski J., Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa turystycznego, w: J. Sarnowski, E. Kirejczyk, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Almamer, Warszawa 2007.
18.Shank M.D., Sports Marketing: A Strategic Perspective, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2002.
19.Sułkowski B., Przykłady analizy przygotowań i przebiegu imprezy sportowej, w: Organizacja imprez sportowych, red. B. Ryba, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa 2001.
20.Śniadek J., Infrastruktura sportowo-rekreacyjna jako składnik markowego produktu turystycznego na przykładzie regionu leszczyńskiego, w: Elementy zagospodarowanie turystycznego, cz. II, red. B. Meyer, A. Panasiuk, Wyd. US, Szczecin 2007.
21.Śniadek J., Hołderna-Mielcarek B., Mega-eventy sportowe jako czynnik kreowania popytu turystycznego, w: Popyt turystyczny. Konsumpcja – segmentacja – rynki, red. J. Bucko, A. Panasiuk, Wyd. US, Szczecin 2012.
22.Walas B., Trendy w podaży i popycie turystycznym, w: Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004.
23.Wojdakowski P., Bariery uczestnictwa turystów sportowych w meczach piłki nożnej, w: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red. W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński, Wyd. WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 2008.
24.Wojdakowski P., Determinanty uczestnictwa turystów sportowych w meczach piłki nożnej, rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010 (materiały niepublikowane).
25.Wojdakowski P., Taraszkiewicz T., Ossowski Z., Profilowanie turystów sportowych na przykładzie podróżujących kibiców piłki nożnej, w: Popyt turystyczny. Konsumpcja – segmentacja – rynki, red. J. Bucko, A. Panasiuk, Wyd. US, Szczecin 2012.