Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (30) 2015

Year of publication:2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Ekonomiczne aspekty turystyki biegowej

17 (9-25) Ewa Kasperska, Mirosław Kasperski More
2.

Zastosowanie koncepcji współtworzenia wartości produktu w turystyce wiejskiej – wybrane aspekty

12 (25-36) Wiesława Kuźniar, Tomasz Surmacz More
3.

WYBRANE PROBLEMY POMIARU REGULACJI RYNKU TURYSTYCZNEGO

13 (37-49) Adam Pawlicz More
4.

Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej kluczowym elementem podniesienia poziomu jakości usług turystycznych w Polsce

15 (53-67) Jolanta Cichowska More
5.

Turystyka seksualna w opiniach młodych Polaków

18 (69-86) Grzegorz Godlewski More
6.

ROZWóJ USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH NA RYNKU TURYSTYCZNYM BIAŁORUSI

21 (87-107) Ivan Pirozhnik More
7.

Jakość usług oferowanych przez uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy


(The quality of services provided by the spa resort in Ciechocinek in the opinion of seniors)
15 (109-123) Jadwiga Biegańska, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Stefania Środa-Murawska More
8.

Czy tylko blaszane zegarki? Znaczenie współczesnych jarmarków-przykład Jarmarku Katarzyńskiego w Toruniu


(It is only about trash watches? The meaning of contemporary fairs: the case study of the Jarmark Katarzyński in Toruń)
17 (125-141) Jadwiga Biegańska, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Monika Kosmela, Krzysztof Rogatka, Stefania Środa-Murawska More
9.

Wpływ klastrów turystycznych na rozwój i konkurencyjność regionów


(THE IMPACT OF TOURISM CLUSTERS ON THE DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS OF REGIONS)
20 (145-164) Małgorzata Borkowska-Niszczota More
10.

Rozwój turystyki w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich w świetle zapisów strategii rozwoju gmin


(THE DEVELOPMENT OF TOURISM WITHIN OWL MOUNTAINS LANDSCAPE PARK IN THE LIGHT OF MUNICIPAL DEVELOPMENT STRATEGIES)
17 (165-181) Piotr Krajewski, Barbara Mastalska-Cetera More
11.

Krajobraz turystyczny jako element kształtowania wizerunku i atrakcyjności obszaru. Percepcja krajobrazu turystycznego na przykładzie Zwierzyńca


(TOURIST LANDSCAPE AS AN ELEMENT OF IMAGE AND TOURISM ATTRACTIVENESS FRAMING. PERCEPTION OF ZWIERZYNIEC TOWN`S TOURIST LANDSCAPE)
15 (183-197) Marta J Jóźwik, Ewa Skowronek, Andrzej Tucki More
12.

Analiza wybranych czynników kształtujących poziom organizacji Euro 2012 na przykładzie Gdańska


(ANALYSIS OF SELECTED FACTORS DETERMINING ORGANIZATIONAL LEVEL OF EURO 2012 ON THE EXAMPLE OF GDAŃSK CITY)
17 (199-215) Dariusz Kuczyński, Barbara Marciszewska, Tomasz Taraszkiewicz, Piotr Wojdakowski More
13.

Dostępność komunikacyjna wybrzeża Chorwacji


(TRANSPORT ACCESSIBILITY OF THE CROATIAN COASTLINE)
14 (218-231) Jan A. Wendt, Tomasz Wiskulski More
14.

Organizacja masowych imprez sportowych jako forma promocji ośrodków turystycznych na przykładzie Letniego Biegu Piastów w Jakuszycach


(THE ORGANIZATION OF MASS SPORT EVENTS AS THE FORM OF SPORT CENTRES PROMOTION BASED ON THE EXAMPLE OF SUMMER PIASTS’ RACE IN JAKUSZYCE)
13 (233-245) Piotr Zawadzki More