Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-33
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 126 (1) 2017
Wieloaspektowa metodyka analizy i zarządzania ryzykiem procesów biznesowych
(Multifaceted methodology analysis and business processes risk management)

Authors: Jerzy Stanik
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki

Maciej Kiedrowicz
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki
Keywords: business process process risk methodology strategy
Data publikacji całości:2017
Page range:16 (339-354)
Klasyfikacja JEL: D81 G31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Presented in this paper the methodology constitutes a proposal of approach to risk analysis and management of business processes, taking into account the different categories of risk factors with different areas of activities of an organization. Proposed in this study the meth­odology is divided into the method of risk analysis of business processes and the method of man­agement of this risk. The level of risk in the business processes estimated by using the proposed method ofrisk analysis is an input value for the risk management of business processes as well as to develop strategies for business continuity management and risk prevention and reduction.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bruegge, B., Dutoit, A (2011). Inżynieria oprogramowania w ujęciu obiektowym. UML, wzorce projektowe i Java. Gliwice: Helion.
2.Hash, J. (2002). Risk Management Guidance For Information Technology Systems. ITL Bulletin, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg MD.
3.Nowicki, T., Marczak, M. (2009). The modeling analysis and simulation of transport company functioning. W: M. Fertsch, K. Grzybowska, A Stachowiak (red.), Modeling of modern enterprises logistics. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
4.Nowosielski, S. (2009). Modelowanie procesów gospodarczych w literaturze i praktyce.
5.W: S. Nowosielski (red.), Podejście procesowe w organizacjach. Wrocław: Wydawnic¬two Uniwersytetu Ekonomicznego.
6.Piotrowski, M. (2007). Notacja modelowania procesów biznesowych. Warszawa: Wydawnictwo BTC.
7.PN-ISO/IEC 27005 (2013). Technika informatyczna, Techniki bezpieczeństwa. Zarządzanie ryzy¬kiem w bezpieczeństwie informacji. PKN.
8.PN-ISO 31000:2012 (2012). Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne. PKN.
9.Ryba, M. (2004). Pomiar efektywności monitorowania bezpieczeństwa IT. Materialy konferencyj¬ne Kontrola'2004, Bielsko-Biała.
10.Sikorski, C. (1998). Ludzie nowej organizacji. Wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji
11.niepewności.Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 23.
12.Stanik, J. (w druku). Model ryzyka procesów biznesowych.
13.Trąjdos, T. (1993). Matemetyka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Zawiła-Nadźwiecki, J. (2003). Metoda TISM-BCP- Total Security Management, Business Conti-
14.nuity Planning. Warszawa: European Network Security Institute.