Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Currently: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-26
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 11 (2015)
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw
(Corporate social responsibility as a business strategy Polish enterprises)

Authors: Maja Żychlewicz
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Katedra Doskonałości Biznesowej) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Keywords: corporate social responsibility strategy sector of small and medium-sized enterprises large companies
Year of publication:2015
Page range:9 (281-289)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper begins with an introduction on the history of corporate social responsibility (Corporate Social Responsibility). A brief analysis of the development of the concept and carried out based on the literature review of approaches to this concept, leads the author to the conclusion that CSR is properly understood business strategy. Later in the article the author explains how to perceive such treatment of corporate social responsibility. A key element is the proposals for the strategic implementation of CSR in Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bierzański Z., Historia CSR, http://www.asbiznesu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=78.
2.CSRinfo, Zielona Księga UE punktem zwrotnym w rozwoju CSR, www.csrinfo.org/pl/wiadomosci/artykuly/1687-zielona-ksiga-ue-punktem-zwrotnym-w-rozwoju-csr.
3.Effective Public Relations, Komunikacja działań CSR w Polsce, www.effectivepr.pl/.
4.FOB, Raport z badań CSR w Polsce. Menedżerowie/Menedżerki 500, Lider/Liderka CSR, Good-Brand & Company Polska, Warszawa 2010.
5.Kmiecik A., Siemieniecki R., Odpowiedzialność społeczna biznesu w sektorze MSP, w: Współczesne problemy ekonomii, red. A. Krzysztofek, J. Rogalska, ATW, Kraków 2014.
6.Krajewska A., Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR, www.pdf.edu.pl/PDF/1329832181.pdf (24.04.2014).
7.Labocha E., Społeczna odpowiedzialność biznesu – moda, czy konieczność, www.sob.edu.pl/wp-content/downloads/sob_moda_czy_koniecznosc.pdf.
8.Łukasiewicz-Kamińska A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego, Difin, Warszawa 2011.
9.Mazur-Wierzbicka E., CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012.
10.Priedulena E., Podręcznik nauki uzupełniającej dla ekspertów od społecznej odpowiedzialności biznesu- dla małych i średnich przedsiębiorstw, www.csr-smes.eu/wp-content/uploads/2013/04/PODEECZNIK%20NAUKI.pdf.
11.Ryan L.V., Sójka J., Etyka biznesu: Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, Wydawnictwo W Drodze, Poznań 1997.
12.Skrzek-Lubińska M., Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, PARP, Warszawa 2011.
13.Szul-Skjoeldkrona E., Dialog z interesariuszami. Polski punkt widzenia, w: Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności biznesu. Przewodnik dla biznesu, CSRinfo, Warszawa 2011.
14.Wachowiak P., Społeczna odpowiedzialność biznesu – wyzwania stojące przed polskimi przedsiębiorstwami, www.e-pentor.edu.pl/artykul/index/numer/41/id/859.