Search

Result: Found records: 49.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Koncepcja społecznej odpowiedzialności w biznesie jako źródło innowacyjności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
2. Marketing a społeczna odpowiedzialność biznesu – sprzeczne idee?
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
3. Ocena realizacji strategii społecznej odpowiedzialności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
4. Socially Responsible Business and Management of Contemporary Organization
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
5. The Phenomenon of Greenwashing in Marketing Communication of CSR
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
6. CSR and Innovativeness of the Organisation
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Go to
7. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
8. Corporate Social Responsibility jako zobowiązanie moralne biznesu
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
9. ZNACZENIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU DLA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
10. KONSUMENCKA PERCEPCJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU- WYNIKI BADAŃ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
11. ZACHOWANIA KONSUMENCKIE W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
12. KONSUMENCKA PERCEPCJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU- NA PRZYKŁADZIE FIRMY DANONE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
13. EKOLOGICZNE ASPEKTY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
14. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU JAKO ELEMENT BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
15. RAPORT SPOŁECZNY JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA CSR
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
16. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z PERSPEKTYWY BIZNESOWEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
17. Responsible sponsorship as an element of building positive relationship with the environment
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
18. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik kształtowania innowacyjności w sektorze transportu - spedycji - logistyki
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
19. Czy Creating Shared Value może zastąpić społeczną odpowiedzialność biznesu? Wprowadzenie do tematyki i porównanie
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Go to
20. Zastosowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w przedsiębiorstwie żeglugowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
21. Unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa międzynarodowe w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
22. Corporate Social Responsibility in service sector in Ukraine
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Go to
23. Schwerpunkte und Unterschiede bei CSR-Regelwerken. Eine Analyse bekannter Leitlinien zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Go to
24. Inwestowanie odpowiedzialne społecznie – nowy trend na rynku kapitałowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2017 (90) 2017 Go to
25. Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie sektora ochrony zdrowia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
26. Zniekształcenia koncepcji CSR w łańcuchu dostaw
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
27. Odpowiedzialność społeczna w miejscu pracy – ewolucja i nowe znaczenie
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
28. Realizacja zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przez przedsiębiorstwa transportu samochodowego
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Go to
29. Problem ujęcia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w rachunkowości – głos w dyskusji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
30. Działalność zakładów ubezpieczeń a społeczna odpowiedzialność biznesu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
31. Analiza regulacji i kontekstu wprowadzenia sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej jako przykład sprawozdawczości finansowej dla interesariuszy niefinansowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
32. Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na innowacyjność przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
33. Od równowagi bytu do zrównoważonego społeczeństwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
34. Corporate Social Responsibility Reporting in Local Government Units
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
35. Socially Responsible Investments, as a Trend on the European Capital Market
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
36. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec społeczeństwa we współczesnym przekazie marketingowym i w praktyce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
37. Unikanie opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych a społeczna odpowiedzialność biznesu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
38. The Offer of Tourism And Recreation Business Entities Under Social Programmes on the Example of The Large Family Card
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
39. Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży hotelarskiej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
40. WPŁYW PORTU MORSKIEGO NA LOKALNE OTOCZENIE. STUDIUM PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORSTWA PORTOWEJ SFERY EKSPLOATACJI
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
41. Etyka w biznesie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 17 (2018) 2018 Go to
42. Doubts of the TSL Enterprises to Social Responsibility – An Empirical Study Based on the Results of Research
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
43. Shaping a positive image of a hotel facility – corporate social responsibility approach
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
44. Ways of implementing Corporate Social Responsibility idea in shipping companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
45. Manifestations of implementation of the CSR concept in the retail banking sector in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
46. Breaching the principles of corporate social responsibility and rules of the sharing economy in the passenger transport services market
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
47. CSR as a Marketing Communication Tool for Companies in the Financial Services Sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
48. Social responsibility of enterprises towards employees. Theoretical and practical aspects
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
49. Corporate social responsibility instruments and their impact on labour rights
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2020 (29) 2020 Go to
Page