Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-61
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2016
Corporate Social Responsibility Reporting in Local Government Units

Authors: Magdalena Kowalczyk
Keywords: local government units corporate social responsibility local government reporting
Year of publication:2016
Page range:8 (729-736)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Aim – an attempt to present the potential of corporate social responsibility reporting in local government units. Methodology of the research – The elaboration is based on the methodology of literature research and a case study. In order to present the principles of making corporate social responsibility reports I used fragments of the social responsibility system elaborated by the Office of the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship. Result – On the basis of the conducted research I was able to demonstrate the importance of social responsibility in local government units and indicate its influence on the evaluation of the units’ operations. Originality/value – According to the results of the conducted research, social responsibility reporting in local government units allows for the development of institutional potential and an evaluation of the effectiveness of the units’ operations.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ates Z., Buttgen M. (2011). Corporate social responsibility in the public service sector: towards a sustainability balanced scorecard for local public enterprises. ZogU, 34, 3.
2.Dobija M. (2008). Rachunkowość zarządcza i controlling. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Directive of the European Parliament and Board – 22 October 2014 (2014/95/UE) constituting amendment of the directive 2013/34/UE on revealing non-financial information and information on the diversity by some large units and groups [L 330/1, 2014].
4.Hazlett S-A, McAdam R., Murray L. (2007). From quality management to social responsible organizations: the case for CSR, International Journal of Quality & Reliability Management, 24, 7.
5.Winiarska K., Kaczurak-Kozak M. (2013). Rachunkowość budżetowa. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
6.Kamela-Sowińska A. (2015). Tajemnica przedsiębiorstwa a dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73.
7.Karmańska A. (2010). Zmiany w rachunkowości. In: E. Mączyńska, Z. Messner (eds.), Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe. Warszawa: PTE, SKwP.
8.Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2007). Management. Theory and practice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Mc Nabb D.E., King G.J., Petersons A. (2010). The evolution of public trust and social responsibility in the Baltics. EBS Review, 27. Social responsibility in the Office of Marshall of the Mazowieckie Voivodship.
10.Zysnarska A. (2014). Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Gdańsk: ODDK.