Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-40
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2017
Wybrane determinanty kształtujące kulturę korporacyjną
(SELECTED DETERMINANTS SHAPING CORPORATE CULTURE)

Authors: Patrycja Bąk
AGH w Krakowie

Mariusz Kapusta

Marta Sukiennik
Keywords: corporate culture determinants lean management work safety
Year of publication:2017
Page range:10 (485-494)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to present the essence of corporate culture in the enterprise and its determinant. Corporate culture is closely tied to an organizational culture that is a collection of values that operate in an enterprise. It should be emphasized that many factors shape the issue of corporate culture, starting from the company’s environment through its characteristics and management style. Several selected elements have been presented in this paper, highlighting the human personality in its main role and its security.
Download file

Article file

Bibliography

1.Aniszewska, G., Gielnicka, I. (1999). Firma to ja, firma to my. Poradnik kultury organizacyjnej firmy. Gdańsk: ODiDK.
2.Bąk, P., Sukiennik, M., Kowal, B. (2016). Corporate Culture in Terms of Management Processes in the Polish Mining Companies. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, July–December.
3.Coleman, J. 6 składowych wyższej kultury organizacyjnej. Pobrano z: http://www.hbrp.pl/news.php?id=1026 (28.04.2017).
4.Gniazdowski, A., Skibiński, J. (1999). Kształtowanie zachowań pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Łódź: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.
5.Koźmiński, A., Piotrowski, W. (1996). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
6.McKenna, E., Beech, N. (1997). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Gebethner i Spółka.
7.Pęciłło, M. (2011). Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy a społeczna odpowiedzialność biznesu w ujęciu norm SA i ISO. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 3 (474).
8.Strategor (1996). Zarządzanie Firmą. Strategie, Struktury, Decyzje, Tożsamość. PWE.
9.Szczygielska, A. (2014). Poznawcze, behawioralne i społeczne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 4 (475).
10.Zbiegień-Maciąg, L. (1999). Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.