Search

Result: Found records: 19.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. OGÓLNA KONCEPCJA DESTYNACYJNEJ OPTYMALIZACJI PRZEWOZÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUG KURIERSKICH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Go to
2. Zalety i wady amerykańskiej spółki typu S z perspektywy małego przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
3. The Optimization of Port Charge Rates on Inland Waterways
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Go to
4. A method of maintaining the competitiveness of vessels on the local freight market during the repair period
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Go to
5. Istota optymalizacji wykonywania zleceń oraz zastosowanie wskaźników wpływu na rynek w handlu o wysokiej częstotliwości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
6. Podatek dochodowy a wybór formy prawnej działalności gospodarczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
7. Stawki podatku od towarów i usług w Polsce a realizacja optymalizacji podatkowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
8. Optymalizacja ryzyka produkcyjnego na wybranym przykładzie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
9. Wpływ korupcji na inwestycje
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
10. Problematyka zastosowania poszczególnych strategii płynności finansowej w MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
11. Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
12. Obszary optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
13. Zarządzanie ryzykiem podatkowym z wykorzystaniem interpretacji podatkowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
14. Zarządzanie majątkiem trwałym w ujęciu zmian trwałości i niezawodności jego składników
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
15. Optymalizacja gospodarowania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie ciepłowniczym z wykorzystaniem modelu Millera-Orra
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
16. Postawy mikro i małych przedsiębiorców wobec optymalizacji podatkowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2018 (93) 2018 Go to
17. Parametryczna ocena jakości estymacji map opracowywanych metodami geostatystycznymi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
18. Artificial neural network for optimization of the dynamic linear model of production
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
19. Transportation process optimization – selected example
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
Page