Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-43
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2017 (85)
Rynek obligacji państwowych w dobie ujemnych stóp procentowych
(Bond market in the era of negative interest rates)

Authors: Jarosław Klepacki
Społeczna Akademia Nauk Warszawa
Keywords: risk risk management debt market government bonds interest rates
Data publikacji całości:2017
Page range:13 (529-541)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Ultra-low interest rates, massive capital flight risk and negative yields in the debt market sheds new light on the recent theoretical concepts. Identification of specific financial instruments explicitly in terms of risk and unconventional management of interest rates determines the need for new research. The era of post-crisis global financial markets reveals new phenomena and relationships while pointing a completely new threats. It’s likely that just as after 2009 began with a new approach on the capital markets so now, that after 2016 creates a new vision of management at the expense of money.
Download file

Article file

Bibliography

1.Andolfatto, D., Li, L. Quantitative Easing in Japan: Past and Present. Pobrane z: http:// research. stlouisfed.org /publications/ es/article/10024 (24.11.2016).
2.Barbosa, L., Costa, S. (2010). Determinants of sovereign bond yield spreads in the euro area in the context of the economic and financial crisis. Banco de Portugal Working Papers, 22.
3.Fryc, J., Oyedele, A. (2016). Ekonomiści niegdyś nawet nie śnili o ujemnych stopach procentowych. Teraz od nowa piszą podręczniki do ekonomii. Pobrane z: http://businessinsider.com.pl/finanse/ujemne-stopy-depozytowewyzwaniem-dla-ekonomistow/e7pe1bh (22.12.2016).
4.Georgoutsos, D.A., Migiakis, P.M. (2013). Heterogeneity of the determinants of euro-area sovereign bond spreads what does it tell us about financial stability? Journal of Banking & Finance, 37.
5.Goldberg, L., Leonard, D. (2003). What moves sovereign bond markets? The effercs of economic news on US and German yields. Current Issues in Economics and Finance, 9 (9).
6.Gostomski, E. (2015). Konsekwencje stosowania w strefie euro ujemnych stóp procentowych. Bank Spółdzielczy, 1 (578), luty–marzec.
7.Grabowski, W., Stawasz, E. (2013). Programy skupu Europejskiego Banku Centralnego w dobie kryzysu zadłużeniowego w strefie euro. Ekonomia Międzynarodowa, 4.
8.Heinz, F.F., Sun, Y. (2014). Sovereign CDS spreads in Europe – The role of global risk aversion, economic fundamentals, liquidity, and spillovers. IMF Working Paper, 14/17.
9.KNF (2010). Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008–2009. Raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Warszawa.
10.Kujawski, L., Mrzygłód, U., Zamojska, A. (2015). Determinanty rentowności obligacji skarbowych Polski i wybranych krajów europejskich w latach 2005–2013. Materiały i Studia NBP, 313.
11.Mishkin, F. (2002). Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.NBP (2010–2015). Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010–2015 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce w ramach projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity. Warszawa.
13.Rostowski, J. (2003). Pięć mitów o deflacji. Pobrane z: http://www.case-research.eu/upload/publikacja_plik/894088_Piec%20mitow%20o%20deflacji.pdf (29.12.2016).
14.Rutkowski, A. (2000). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE.
15.Sporek, T. (2013). Globalne konsekwencje kryzysu finansowego w Grecji. Studia Europejskie, 3.
16.Swatler, L. (1985). Finanse. Warszawa: PWE.