Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 123 2016
Sektor przemysłów kreatywnych elementem zmian w e-gospodarce – ujęcie ekonomiczne
(Creative industries sector component changes in the e-economy – economic approach)

Authors: Sławomir Kotylak
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania/Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych
Keywords: creative industry digital media new technologies economics and management
Year of publication:2016
Page range:10 (235-244)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the results of studies on the effects – in economic terms – the creative industries sector to changes in the e-economy. The aim of the article is to point out the correlation between the development of the creative industries sector and developments in electronic commerce.
Download file

Article file

Bibliography

1.Budziewicz-Guźlecka A. (2008), Rozwój usług e-government w Polsce, w: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym ‘07, red. J. Gołuchowski, A. Frąckiewicz-Wronka, Wyd. AE w Katowicach.
2.Czaplewski M. (2010), Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontak-tach firm ubezpieczeniowych z klientami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, s. 491–499.
3.Drab-Kurowska A. (2006), Wykorzystanie sieci Internet w przedsiębiorstwie, Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, Zesz. Nauk., 2, s. 97-201.
4.Drab-Kurowska A. (2011), Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji marketingowej, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 651 (68), t. 2.
5.Kotylak S. (2015), Analiza wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki jako elementów rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 852 (117).
6.Kotylak S. (2014), Problemy klasyfikacyjne działalności przedsiębiorstw sektora przemysłu kreatywnego w modelach porównawczych gospodarek europejskich, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 808 (112), t. 1.
7.Kotylak S. (2013), Przemysł kreatywny jako element gospodarki elektronicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 763 (105).
8.Kraus A., Kasprzyk B., Chorób R. (2010), Innovative forms of the use of new information technologies in the labour market. Forecasts and prospects, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
9.Kuczera K. (2011), Ewolucja pojęcia wirtualności, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 9.
10.Raport „Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU”, Ernst & Young Global Limited, Paris 2014.
11.Raport GUS „Wykorzystanie technologii w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych ICT (2004–2013)”.
12.Raport GUS „Gospodarka Elektroniczna w Polsce”, red. M. Kraska (2004–2009).
13.Raport GUS „E-commerce”, Wydawnictwa Internet Standard (2009–2013).
14.Raport: „Kreatywny łańcuch – monitoring powiązań sektora kultury i kreatywnego w Polsce”, IBnGR (2010).
15.Raport PwC „Global Entertainment & Media”, Outlook (2014).