Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 45/2 2016
FUNDUSZE ETF NOTOWANE NA GIEłDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
(ETF on the Warsaw Stock Exchange)

Authors: Urszula Gierałtowska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: exchange-traded funds (ETF) investment funds passive management funds tracking error
Year of publication:2016
Page range:14 (239-252)
Klasyfikacja JEL: G10 G11 G23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this article is to characterize ETFs on the Warsaw Stock Exchange and assessment of their efficiency. ETFs market in Poland is at very early stage of their development. ETF is a new financial instrument, which was introduced in September 2010. Currently there are three ETFs – ETF WIG20, ETF DAX and ETF S&P500. The basic advantages of ETF are: high liquidity, simplicity and clarity of the instrument, low cost and small deviations from the benchmark. In long-term horizon the effectiveness of ETF were compared with stock market portfolios. They can be an attractive long-term investment, especially for individual investors.
Download file

Article file

Bibliography

1.etf.com.pl (10.09.2015).
2.Gabryelczyk, K. (red.). (2009). Private Asset & Wealth Management. Nowe instrumenty i usługi finansowe. Warszawa: C.H. Beck.
3.Lan, S., Mercado, S., Rajenda, A., Gademsetty, A. (2015). ETF Annual Review & Outlook. Deutsche Bank Securities Inc. Pobrane z: www.altii.de (10.09.2015).
4.Miziołek, T., (2013). Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących. Łódź: Wyd. UŁ.
5.Rocznik Giełdowy (2015). Pobrane z: www.gpw.pl (10.09.2015).
6.Vardharaj, R., Fabozzi, F.J., Jones, F.J., (2004), Determinants of Tracking Error for Equity Portfolios. Journal of Investing, 13, 2, 37–47.
7.www.gpw.pl (10.09.2015).
8.www.stooq.com (10.09.2015).