Search

Result: Found records: 14.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. FUNDUSZE ETF NOTOWANE NA GIEłDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
2. Ocena innowacyjności Polski przez pryzmat sytuacji gospodarczej i instytucji wspierania innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
3. Atrakcyjność polskiego rynku kapitałowego dla inwestorów indywidualnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
4. Struktura rynku funduszy społecznie odpowiedzialnych w wybranych krajach europejskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
5. Unia rynków kapitałowych - szanse i zagrożenia z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
6. Niestandardowe instrumenty finansowania jednostek samorządu terytoerialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
7. Financial risk evaluation for international supply chain projects
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
8. Efekt barometru stycznia w funduszach inwestycyjnych akcji jako przykład anomalii sezonowych na rynkach kapitałowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
9. Inwestycje kolekcjonerskie. Analiza inwestycji na rynku win
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
10. Interactive entertainment companies. Financial effectiveness tendencies
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Go to
11. Diversification of the global green bond market
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
12. Repayable financial instruments in the European Union – the range of effect and efficacy
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
13. Dylematy stosowania leasingu zwrotnego jako formy finansowania jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
14. Social financing – capital for projects of the example of crowdfunding platforms in Poland
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
Page