Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 122 2016
Wpływ mediów społecznościowych na zarządzanie procesowe w organizacji
(Influence of social media on process management in an organization)

Authors: Wojciech Grzelak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: social media social applications process management management in organization
Year of publication:2016
Page range:10 (33-42)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Social media give access to knowledge in a process that can be described as crowdsourcing. Social applications may be used for achieving business objectives, for improving the effectiveness of tasks and overcoming difficulties. A modern organization uses these tools to look for innovation, and next it tries to implement new innovative solutions in order to gain competitive advantage in the market.
Download file

Article file

Bibliography

1.Buchnowska, D. (2013), Analiza i ocena poziomu wykorzystania mediów społeczno-ściowych przez największe polskie przedsiębiorstwa, w: „Informatyka Ekonomiczna, Business Informatics” nr 4 (30), Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
2.Chwiałkowska A. (2012), Employer branding w mediach społecznościowych jako sposób na zainteresowanie firmą Generacji Y, „Logistyka”, Poznań.
3.Grajewski P. (2015), Organizacja procesowa, Warszawa: PWE.
4.Kania K. (2010), Technologie informatyczne Firmy 2.0, Katowice: Uniwersytet Eko-nomiczny w Katowicach.
5.Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Warszawa: PWN.
6.Martin G., Reddington M., Kneafsey M.B. (2009), Web 2.0 and Human Resource Man-agement. ‘Groundswell’ or hype?, London: Chartered Institute of Personnel and De-velopment.
7.Nowak A., Krejtz K. (2006), Internet z perspektywy nauk społecznych, w: Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, Warszawa
8.Perechuda K. (1999), Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
9.Safko L. (2010), Social Media Bible: Tactics, tools & strategies for business success, New Jersey: John Wiley & Sons.
10.Treadaway C., Smith M. (2011), Godzina dziennie z Facebook marketingiem, Gliwice, Helion.
11.http://www.hbrp.pl/9raportow/upload/marketing/Polskie_firmy_w_mediach_spolecznosciowych.pdf [dostęp 14.01.2016].
12.http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-i-youtube-najpopularniejszymi-serwisami-spolecznosciowymi-w-polsce-hyper-social-coraz-mniej-popularne [dostęp 15.01.2016].
13.www.uke.gov.pl [dostęp 1.12.2015].