Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2018
Informacyjna funkcja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
(Accounting information function in units of the public finance sector)

Authors: Marcin Kaczmarek ORCID
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Keywords: public sector budget accounting police management
Year of publication:2018
Page range:9 (121-129)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The article purpose is to present the level of use of information coming from the accounting by employees of public sector. Design/Methodology/approach – The study concerned areas: budget planning, accounting, analysis, management information. Findings – When analyzing the practical use of information coming from the accounting system can be assumed that the criterion for the classification of the accounting function well characterize the current and expected needs as it will determine the role of accounting in the management process and its task to manage. Originality/value – The material was developed under a development project entitled.: "Model optimize the management organization of the Police in the area of costs, transportation and management of real estate", funded by the National Centre for Research and Development.
Download file

Article file

Bibliography

1.Flakiewicz W., Informacyjne systemy sterowania systemami ekonomicznymi ze szczególnym uwzględnieniem SIK (stan, ograniczenia, kierunki rozwoju), Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 151, Wrocław 1979.
2.Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, Difin Warszawa 1996, s. 20.
3.Karmańska A., Atrybuty Systemu Informacyjnego (SI) w przedsiębiorstwie, w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2006, s. 136.
4.Kiziukiewicz T., Ogólna charakterystyka rachunkowości sektora finansów publicznych, w: Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2006, s. 54.
5.Kiziukiewicz T., Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania, Prace naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 261, Prace Katedry Rachunkowości nr 2, Szczecin 1984, s. 60.
6.Nowak E., Rachunkowość, jako system informacyjny przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1994, nr 690, s. 79.
7.Siwoń B., Informacyjna funkcja rachunkowości, PWE, Warszawa 1977, s. 19.
8.Terebucha E., System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1982, s. 46-51.
9.Turyna J., System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 41-50.