Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2018.42-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 42 (2018)
Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie regulacyjne
(Donation After Circulatory Determination of Death. About Precedence of Neurological Criteria of Death over Circulatory Criteria– regulatory issues)

Authors: Piotr Nowak
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny
Keywords: bioethics medical ethics medical law organ transplantation donation after circulatory determination of death brain death dead donor rule
Data publikacji całości:2018
Page range:19 (35-53)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

DONATION AFTER CIRCULATORY DETERMINATION OF DEATH. ABOUT THE PRECEDENCE OF NEUROLOGICAL CRITERION OF DEATH OVER CIRCULATORY CRITERION – REGULATORY ISSUES This two-part article concerns with bioethical issues associated with organ donation after circulatory determination of death (DCDD). Part 1 is devoted to legal and regulatory matters. Here I prove that in Poland organ retrieval from donors of all categories, specified in the modified Maastricht classification, is permissible. Particularly I argue that in our country there already is a legal basis for development of program of organ retrieval from donors in whom circulatory arrest have occurred after foregoing of life sustaining treatment. I also examine whether from the point of view of the law such donors might be considered dead when organ retrieval takes place.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antoszkiewicz, K., Czerwiński, J. (2012). Pobieranie i przeszczepianie narządów w Polsce w 2011 r. W: J. Czerwiński, P. Malanowski (red.), Poltransplant. Biuletyn Informacyjny (s. 20-33). Warszawa: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”.
2.Beauchamp, T.L., Childress, J.F. (1996). Zasady etyki medycznej. Warszawa: Książka i Wiedza.
3.Becler, R. (2017). Dawstwo narządów po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia: praktyka międzynarodowa i polska. Zagadnienia etyczne. Pobrane z: http://www.incet.uj.edu.pl/d/dzialy.php?l=pl&p=30&i=388&m=18&n=2&z=0&k=74.
4.Bernat, J.L (2013), On Noncongruence between the Concept and Determination of Death. The Hastings Center Report, 43 (6), 25-33.
5.Bernat, J.L., Culver, C.M., Gert, G. (1981). On the Definition and Criterion of Death. Annals of Internal Medicine, 94 (3), 389–394.
6.Brock, D.W. (1999). The Role of the Public in Public Policy on the Definition of Death. W: S.J. Youngner, R.M. Arnold, R. Schapiro (red.), The Definition of Death. Contemporary Controversies (s. 293-307). Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
7.Brugger, E. Ch., (2013). D. Alan Shewmon and the PCBE’s White Paper on Brain Death: Are Brain-Dead Patients Dead?. Journal of Medicine and Philosophy, 38 (2), 205–218.
8.Dalle Ave, A.L., Bernat, J.L. (2017). Donation after brain circulation determination of death. BMC Medical Ethics, 18 (15), 1-6.
9.Domínguez-Gil, B., Matesanz, R. (red.). (2017). Newsletter transplant. International figures on donation and transplantation 2016. Strasburg: European Directorate for the Quality of Medicines, HealthCare of the Council of Europe (EDQM).
10.Espejo, F., Owen, A.M. (2013). Detecting awareness after severe brain injury. Nature Reviews Neuroscience, 14, 801-809.
11.Galewicz, W. (2013). Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
12.Galewicz, W. (2016). Terapia daremna a procedura rozstrzygania konfliktów. Pobrane z: http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=30&i=3&m=19&n=1&z=0&k=57.
13.Kosieradzki, M. (2014). Możliwości wykorzystania narządów pobranych od dawców po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia. Pobrane z: http://www.uniatransplantacyjna.pl/images/Szkolenia_DCD/8.pdf.
14.Kübler, A., Siewiera, J., Durek, G., Kusza, K., Piechota, M., Szkulmowski, Z. (2014). Wytyczne postępowania wobec braku skuteczności podtrzymywania funkcji narządów (terapii daremnej) u pacjentów pozbawionych możliwości świadomego składania oświadczeń woli na oddziałach intensywnej terapii. Anestezjologia Intensywna Terapia, 46 (4), 229-234.
15.Lizza, J.P. (2006). Persons, Humanity and the Definition of Death. Baltimore: The John Hopkins University Press.
16.Lizza, J.P. (2009). Commentary on „The Incoherence of Determining Death by Neurological Criteria”. Kennedy Institute of Ethics Journal, 19 (4), 2009, 393–395.
17.Lizza J.P. (2011). Where’s Waldo? The ‘decapitation gambit’ and the definition of death. Journal of Medical Ethics, 37 (12), 743–746.
18.Lizza, J.P (2018a). Defining Death: Beyond Biology. Diametros, 55, 1-19.
19.Lizza, J.P. (2018b). In Defense of Brain Death: Replies to Don Marquis, Michael Nair-Collins, Doyen Nguyen, and Laura Specker Sullivan. Diametros, 55, 68-90.
20.Marquis, D. (2010), Are DCD Donors Dead? Hastings Center Report, 40 (3), 24-31.
21.Marquis, D. (2018). Death is a Biological Phenomenon. Diametros, 55, 20-26.
22.McMahan, J. (2002). The Ethics of Killing. New York: Oxford University Press.
23.Matesanz, R, Miranda, B. (red.). (2007). Newsletter transplant. International figures on donation and transplantation – 2007. Madrid: Aula Médica Ediciones.
24.Miller, F.G, Truog, R.D. (2009) The Incoherence of Determining Death by Neurological Criteria: A Commentary on Controversies in the Determination of Death, A White Paper by the President’s Council on Bioethics. Kennedy Institute of Ethics Journal, 19 (4), 397–399.
25.Miller, F.G, Truog, R.D. (2012). Death, Dying, and Organ Transplantation. Oxford: Oxford University Press.
26.Monti, M.M., Vanhaudenhuyse, A., Coleman, M.R., Boly, M., Pickard, J.D., Tshibanda, L., Owen, A.M., Laureys S. (2010). Willful Modulation of Brain Activity in Disorders of Consciousness. New England Journal of Medicine, 362, 578-589.
27.Nair-Collins, M. (2018). A Biological Theory of Death: Characterization, Justification, and Implications. Diametros, 55, 27-43.
28.Nowak, P.G. (2016a). Rezygnacja z terapii podtrzymującej życie. Filozofia w Praktyce, 2 (17), 1-3.
29.Nowak, P.G. (2016b). Umiarkowanie liberalna koncepcja śmierci jako uzasadnienie dla neurologicznych kryteriów śmierci. Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 98 (2), 199-2011.
30.Nowak, P.G. (2018). Etyka, śmierć i transplantacje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (w przygotowaniu).
31.Owen, A.M., Coleman, M.R., Davis, M.H., Boly, M., Laureys, S., Pickard, J.D. (2006). Detecting Awareness in the Vegetative State. Science, 313 (5792), 1402.
32.Ozark, S., DeVita, M.A. (2001). Ethical Issues in Non-Heartbeating Cadaver Donors. W: W. Shelton, J. Balint (red.), The Ethics of Organ Transplantation (167-194). Bingley: Emerland.
33.Posner, J.B., Saper, C.B., Schiff, N.D., Plum, F. (2007). Plum and Posner’s Diagnosis of Stupor and Coma. New York: Oxford University Press.
34.President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral Research (1981). Defining Death. A Report on the Medical, Legal and Ethical Issues in the Determination of Death. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
35.President’s Council on Bioethics (2008). Controversies in the Determination of Death: A White
36.Paper by the President’s Council on Bioethics. Washington, D.C.: U.S. Department of Health and Human Services.
37.Reich, D.J., Mulligan, D.C., Abt, P.L., Pruett, T.L., Abecassis, M.M.I., D’Alessandro, A., Pomfret, E.A., Freeman, R.B., Markmann, J.F., Hanto, D.W., Matas, A.J., Roberts, J.P., Merion, R.M., Klintmalm, G.B.G., the ASTS Standards on Organ Transplantation Committee (2009). ASTS Recommended Practice Guidelines for Controlled Donation after Cardiac Death Organ Procurement and Transplantation. American Journal of Transplantation, 9 (9), 2004-2011.
38.Repertinger, S., Fitzgibbons, W.P., Omojola, M.F., Brumback, R.A. (2006). Long Survival Following Bacterial Meningitis-Associated Brain Destruction. Journal Child Neurology, 21 (7), 591–595.
39.Robertson, J.A. (1999). Delimiting the Donor: The Dead Donor Rule. The Hastings Center Report, 29 (6), 6–14.
40.Shewmon, D.A. (1998). Chronic „brain death”: Meta-analysis and conceptual consequences. Neurology, 51 (6) 1998, s. 1538–1545.
41.Shewmon, D.A. (2001). The Brain and Somatic Integration: Insights Into the Standard Biological Rationale for Equating „Brain Death” With Death. Journal of Medicine and Philosophy, 26 (5), 457–478.
42.Shewmon, D.A. (2009). Brain Death: Can It Be Resuscitated? Hastings Center Report, 39 (2), 18–24.
43.Singer, P. (1997). O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej. Tłum. A. Alichniewicz, A.Szczęsna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
44.Szewczyk, K. (2016). O medycznej daremności proceduralnej i o powodach, dla których należy ją włączyć w polskie regulacje bioetyczne i system prawny. Pobrane z: http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=30&i=3&m=19&n=1&z=0&k=53.
45.Thomas, A.G. (2012), Continuing the Definition of Death Debate: The Report of The President’s Council on Bioethics on Controversies in The Determination Of Death. Bioethics, 26 (2), 101-107.
46.Truog, R.D., Robinson, W.M (2003). Role of brain death and the dead-donor rule in the ethics of organ transplantation, Critical Care Medicine, 31 (9), 2391–2396.
47.Thuong, M., Ruiz, A., Evrard, P., Kuiper, M., Boffa, C., Akhtar, M.Z., Neuberger, J., Ploeg, R. (2016). New classification of donation after circulatory death donors definitions and terminology. Transplant International, 29 (7), 749–759.
48.Veatch, R.M. (2015). Killing by Organ Procurement: Brain-Based Death and Legal Fictions. Journal of Medicine and Philosophy, 40 (3), 289-311.
49.Veatch, R.M., Ross, L.F (2015). Transplantation Ethics. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
50.Warren M.A. (2010). O moralnym i prawnym statusie aborcji (197–214). W: W. Galewicz (red.), Antologia bioetyki, t. 2, Początki ludzkiego życia. Kraków: Universitas.
51.Wilkinson, D., Savulescu, J. (2012) Should we allow organ donation euthanasia? Alternatives for maximizing the number and quality of organs for transplantation. Bioethics, 20 (1), 32–48.
52.Zelman, M., Michalak G. (2013). Pobranie narządów po zatrzymaniu krążenia – rozmowa koordynatora transplantacyjnego z rodziną. Anestezjologia Intensywna Terapia, 45 (1), 2013, 54–57.
53.Ziemiński, I. (1999). Zagadnienie śmierci w filozofii analitycznej. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
54.Żuradzki, T. (2011). Rola świadomości w decyzjach dotyczących zaprzestania podtrzymywania funkcji życiowych. Rocznik Kognitywistyczny, 5, 191-198.