Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 42 (2018)

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
*

Inne strony początkowe


(Other first pages)
4 (1-4) --- More
1.

Withholding and Withdrawing Life-Saving Treatment: Ordinary/Extraordinary Means, Autonomy & Futility

29 (5-33) Alan Kearns, Bert Gordijn More
2.

Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie regulacyjne


(Donation After Circulatory Determination of Death. About Precedence of Neurological Criteria of Death over Circulatory Criteria– regulatory issues)
19 (35-53) Piotr Nowak More
3.

Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia. O nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie filozoficzne


(Donation After Circulatory Determination of Death. About the Precedence of Neurological Criterion of Death over Circulatory Criterion – philosophical issues)
17 (55-71) Piotr Nowak More
4.

Strategie argumentacyjne w debacie dotyczącej etycznych aspektów dopuszczalności donacji mitochondrialnej


(Argumentation Strategies in the Debate on Mitochondrial Donation)
22 (73-94) Monika Michałowska, Joanna Turek More
5.

Argumenty w sporze o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa. Część I


(Arguments in the dispute over legalizing euthanasia and physician assisted suicide. Part I)
19 (95-113) Bogna Wach More
6.

Argumenty w sporze o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa - część II


(Arguments in the dispute over legalizing euthanasia and physician assisted suicide - part II)
16 (115-130) Bogna Wach More
7.

Śmierć mózgowa - kontrowersje i uzgodnienia


(Brain Death: Controversies and Agreements)
14 (131-144) Anna Alichniewicz More