Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Wykorzystanie narzędzi social media marketingu przez polskie organizacje pozarządowe w komunikacji z otoczeniem na rzecz promocji zdrowia
(The use of Social Media Marketing Tools by Polish NGOS in Communication with the Environment to Promote Health)

Authors: Tomasz Holecki
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Karolina Sobczyk
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Magdalena Syrkiewicz-Świtała
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Keywords: NGOs health promotion social media marketing social media marketing communication
Year of publication:2015
Page range:10 (177-186)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The development of digital technology forces many organizations to adapt to the changing trends of communication with the environment. The aim of this study was to determine whether the Polish non-governmental organizations use social media marketing tools to communicate with the environment to promote health. The study included 305 non-governmental organizations from across the Poland. The research methods used were CAWI and CATI based a proprietary questionnaire. Data analysis was based on standard statistical methods. Tested NGOs in 86.9% engage in activities in the field of health promotion, mainly covering the topics of cancer (21.6%) and obesity in children (20.6%). 51.8% of respondents consider direct communication as the most convincing and inspiring confidence among patients form of health promotion. As less useful forms the respondents indicated broadcasting of television spots (31.5%) and dissemination of information bulletins (25.6%). 86.6% of non-profit organizations use as a tool in health campaigns portals and social networking sites, including the most popular as Onet.pl (53%), Facebook (47.3%) and Wp.pl (34.8%). 92.1% of NGOs admit the use of social media marketing tools - the largest percentage of the sample declares transferring fanpage brands to which they are confident or work with them (44.1%) and participation in consulting online forums (33.1%). Non-governmental organizations use social media marketing tools to communicate with the environment to promote health, which is a prerequisite to adapt more effectively to the changing needs of the information society.
Download file

Article file

Bibliography

1.Amrita, Biswas D., Health Care social media: expectations of users in a developing country, „Medicine 2.0” 2013, Vol. 2, No. 2, www.medicine20.com/2013/2/e4/.
2.Andreasen A.R. Marketing social marketing in the social change marketplace, „Journal of Public Policy & Marketing” 2002, Vol. 21, Iss. 1.
3.Dryl T., Komunikacja marketingowa z wykorzystaniem mediów społecznościowych jako źródło sukcesu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 171, Poznań 2011.
4.Fast I., Sørensen K., Brand H., Suggs L.S., Social media for public health: an exploratory policy analysis, „The European Journal of Public Health” 2015, Vol. 25.
5.Jankowska M., Bądź digital, klienci już tam są!, „Marketing w Praktyce” 2014, nr 3 (193).
6.Kamosiński S., Wirtualna przestrzeń jednostki terytorialnej, „Marketing i Rynek” 2013, nr 12.
7.Nieciecka M., Szpital w social mediach – marketing usług medycznych, www.slideshare.net/MagorzataNieciecka/szpital-w-social-mediach-marketing-usug-medycznych?related=1.
8.Nowak M., Kaliska A., Biegun P., Mobilne trendy – jeszcze szybciej!, „Marketing w Praktyce” 2014, nr 2 (192).
9.Pabian A., Promocja. Nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008.
10.Pal B.R., Social media for diabetes health education – inclusive or exclusice?, „Current Diabetes Reviews” 2014, Vol. 10, Iss. 5.
11.Panahi S., Watson J., Partridge H., Social media and physicians: exploring the benefits and challenges, „Health Informatics Journal” 2014, No. 18, www.kmu.ac.ir/ Images/UserUpload/Document/CME/Social%20media%20and%20physicians-%20HIJ.pdf.
12.Puchalski K., Internet a możliwości poprawy efektów edukacji zdrowotnej, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 23.
13.Social media in healthcare report 2014, http://www.slideshare.net/adigaskell/ social-media-in-healthcare-report-2014.
14.Syrkiewicz-Świtała M., Świtała R., Social media marketing jako współczesna koncepcja komunikowania się jednostek ochrony zdrowia z otoczeniem, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej nr 5, Częstochowa 2012.
15.Szydłowska A., Charakterystyka mediów społecznościowych jako narzędzia komunikacji firmy z klientem, Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, „Firma i Rynek” 2013, nr 2 (45).