Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-26
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/2 2017
Kreowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych
(Creating the brand image in social media)

Authors: Dagna Siuda
Politechnika Łódzka

Magdalena Grębosz
Politechnika Łódzka
Keywords: social media brand marketing communication virtual brand communities
Data publikacji całości:2017
Page range:10 (307-316)
Klasyfikacja JEL: M16 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the possibilities of creating the brand image in social media. Selected methods of marketing communication offered by social media and used by companies to build and reinforce the brand image are also analysed. In the article the review of foreign and Polish literature concerning the theory of brand management and marketing, as well as an analysis of the content of social network sites, were applied.
Download file

Article file

Bibliography

1.Alexa (2016). Top sites. Pobrane z: http://www.alexa.com/topsites (24.08.2016).
2.Cova, B., Pace, S., Skålén, P. (2015). Firm-brand Community Value Co-creation as Alignment of Practices. European Journal of Marketing, 49 (3), 596–620.
3.Dębski, M. (2009). Kreowanie silnej marki. Warszawa: PWE.
4.Doyle, P. (2003). Marketing wartości. Warszawa: Wydawnictwo Felberg.
5.Gangadharbhatla, H. (2008). Facebook Me: Collective Self-esteem, Need to Belong, and Internet Self-efficacy as Predictors of the iGeneration’s Attitudes Toward Social Networking Sites. Journal of Interactive Advertising, 8 (2), 5–15.
6.Grębosz, M. (2013). Co-branding. Koncepcja i stosowanie. Łódź: Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej.
7.Grębosz, M., Siuda, D., Szymański, G. (2016). Social Media Marketing. Łódź: Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej.
8.Internet Live Stats (2016). Pobrane z: http://www.internetlivestats.com/internet-users (12.10.2016).
9.ITU (2009). Manual for Measuring ICT Access and Use by Households and Individuals. Geneva.
10.Kaplan, A.M., Haenlein, M. (2010). Users of the World, unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53 (1), 59–68.
11.Karvounis, N. (2015). 4 Gen Y Trends that Affect Your Practice. Journal of Financial Planning, 28 (3), 16–18.
12.Kaznowski, D. (2016). Social media – społeczny wymiar Internetu. W: J. Królewski, P. Sala (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Keller, K.L. (2011). Strategiczne zarządzanie marką. Warszawa: Ofi cyna a Wolters Kluwer business.
14.Kotler, Ph., Keller, K.L. (2013). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
15.Kozak, A., Gózik, A., Trojanowska, A. (2006). Wpływ wizerunku marki na postrzeganie cech jej użytkownika. Marketing i Rynek, 2, 21.
16.McMillan, D.W., Chavis, D.M. (1986). Sense of Community: A Defi nition and Theory. Journal of Community Psychology, 14 (1), 6–23.
17.Moroz, M. (2013). Efekty budowania wizerunku marki poprzez serwisy społecznościowe – badanie opinii internautów pokolenia Y. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 157, 123–132.
18.Odyseja Public Relations (2015). Milenials: cechy pokolenia Y. Pobrane z: http://www.brief.pl/artykul,2501,milenials_cechy_pokolenia_y.html (10.10.2016).
19.Styś-Hajdas, M. (2006). Archetyp dla marki: świętoszek czy buntownik? Marketing w Praktyce, 12, 74–76.
20.Sarason, S.B. (1974). The Psychological Sense of Community: Prospects for a Community Psychology. San Francisco: Jossey-Bass.
21.Sarason, S.B. (1986). Commentary: The Emergence of a Conceptual Center. Journal of Community Psychology, 14 (4), 405–407.
22.Smektała, T. (2006). Public Relations w Internecie. Wrocław: Wydawnictwo Astrum. Woisetschläger, D.M., Hartleb, V., Blut, M. (2008). How to Make Brand Communities Work: Antecedents and Consequences of Consumer Participation. Journal of Relationship Marketing, 7 (3), 237–256.