European Journal of Service Management

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2016.20-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / Vol. 20, 4/2016
Marketing analysis of social media – definition considerations

Authors: Barbara Mróz-Gorgoń
Wrocław University of Economics

Kamila Peszko
University of Szczecin
Keywords: social media definition communication channels marketing
Data publikacji całości:2016
Page range:8 (33-40)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Social media are playing an increasingly important role in the life of every internet user and the companies. They are one of the main source of information, provide interaction and / or integration. The authors present the history and evolution of social media which are the basis for further considerations. The objective of the paper is analysis of the definitions in the context of new communication channels or the functionality of already existing social media. The result of the analysis is the author's definition, includes the most important aspects of the currently existing social media.
Download file

Article file

Bibliography

1.Asur, S., Huberman, B.A. (2010). Predicting the Future with Social Media. WI-IAT’10 Proceeding of the 2010 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology ‒ Vol. 1, 492‒499.
2.Bloom, P.N., Novelli, W.D. (1981). Problems and Challenges in Social Marketing. Journal of Marketing, 45(2), 79‒88.
3.Braten, J. (1981). Modeller av menneske og samfunn: Bro mellom teori og erfaring fra sosiologi og sosialpsykolologi (On models of man and society). Oslo: Universitetsforlaget.
4.Castells, M. (2000). The Rise of The Network Society: The Information Age: Economy, Society and Culture. West Sussex: John Wiley & Sons.
5.Czubała, A. (2012). Podstawy marketingu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 229.
6.Dijck, J. (2013). The Culture of Connectivity. A Critical History of Social Media. New York: Oxford University Press, 7, 14, 30, VII Acknowledgement.
7.Dryl, T. (2015). Serwisy społecznościowe Web 2.0 jako przykład innowacji w marketingu. Logistyka, 2(CD2), 1181‒1189.
8.Edosomwan, S., Prakasan, S.K., Kouame D., Watson J., Seymour, T. (2011). The History of Social Media and its Impact on Business. The Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 16(3).
9.Fabjaniak-Czerniak, K. (2012), Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations. In: K. Kubiak (Ed.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności (173–194). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
10.Gracz, L., Ostrowska, I. (2014). Młodzi nabywcy na e-zakupach. Warszawa: Wydawnictwo Placet, 50.
11.Jurkowski, M. (2013). Portale internetowe zakupów grupowych – ich potencjał rozwojowy i szansa taniego podróżowania. Koszalin: Politechnika Koszalińska.
12.Kaplan, A.M., Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59‒68.
13.Królewski, J., Sala, P. (Eds.). (2016). E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 77.
14.Kietzmann, J.H., Hermkens, K., McCarthy, I.P., Silvestre, B.S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons, 54(3), 241.
15.Kotler, Ph. (1975). Marketing for nonprofit organizations. New York: Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 283.
16.Kotler, Ph., Zaltman, G. (1971). Social Marketing: An Approach to Planned Social Change. Journal of Marketing, 35(3), 3.
17.Martin, J (1978). The Wired Society. A challenge for tomorrow. London: Prentice Hall.
18.McGinniss, J. (1969). The Selling of the President 1968. New York: Trident Press.
19.Michaelidou, N., Siamagka, N.T., Christodoulides, G. (2011). Usage, barriers and measurement of social media marketing: An exploratory investigation of small and medium B2B brands. Industrial Marketing Management, 40(7), 1153‒1159.
20.Mróz-Gorgoń, B. (2014). Marketing aspects of using social media by fashion brands in Poland. Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life. Management, Knowledge and Learning International Conference, 25–27 June. Portorož, Slovenia: ToKnowPress, 957.
21.Peszko, K., Chrąchol, U. (2011). Możliwości social media – znajomość pojęć a użytkowanie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 666, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 19, 93‒102.
22.Shirky, C. (2011). The political power of social media. Foreign Affairs, 90(1), 28‒41, 274.
23.Smith, T. (2009). The social media revolution. International Journal of Market Research, 51(4), 561.
24.Szymański, G. (2013). Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 50.
25.Szymański, G., Kowalczyk, A. (2012). Rola aplikacji rynkowych Fecobooka we współczesnych strategiach marketingowych. Studia Informatica, 31, 274.
26.Wiebe, G.D. (1951). Merchandising Commodities and Citizenship on Television. Public Opinion Quarterly, 15(4), 679.