Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.46-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 5 (46) 2016
Marketing communication instruments used by the retail chain on the Internet

Authors: Urszula Garczarek-Bąk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
Keywords: marketing communication social media retail chain private label
Year of publication:2016
Page range:12 (143-154)
Klasyfikacja JEL: L81 M31 M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this paper is to examine the increasing effectiveness of marketing communication in an online environment usage by retailers. The methodology used in the article is based on literature research and Internet resources since those are the most up-to-date information about retailers marketing strategies in Poland. The content of Internet sites and social media profiles was analyzed. The main focus was also kept on the actions that were to result in the increase of private label potential, which is still perceived in Poland as a ‘cheaper replacement’ of a brand product, meanwhile the skillful usage of available online tools could result in a significant image improvement without high expenses. The retailers are just starting to utilize the potential of social media, although the provided content is not really diversified.
Download file

Article file

Bibliography

1.Badanie Top Marka (2016). Retrieved from: http://psmm.pl/pl/informacja-prasowa/ ranking-najbardziej-medialnych-brandow-top-marka-2015.
2.Brzozowska-Woś, B. (2012). Komunikacja marketingowa a wybrane narzędzia marketingu mobilnego. In: G. Rosa, A. Smalec (eds.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 712, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 26, 135‒146.
3.Bajdak, A. (2013). Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
4.Bilińska-Reformat, K., Reformat, B. (2014). Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach promocyjnych sieci handlowych. Marketing i Rynek, 4 (CD), 208‒214.
5.Coursaris, C.K., van Osch, W., Balogh, B.A. (2016). Informing brand messaging strategies via social media analytics. Online Information Review, 40 (1), 6–24.
6.Danaher, P.J., Rossiter, J.R. (2011). Comparing perceptions of marketing communication channels. European Journal of Marketing, 45 (1/2), 6–42.
7.Drzazga, M. (2013). Media społecznościowe w procesie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem. In: A. Bajdak (ed.). Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju (pp. 98‒111). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
8.Egan, J. (2007). Marketing communications. London: Thomson Learning.
9.Fidelman, M. (2014). Socialized! W jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową. Biznes społecznościowy. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
10.Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. (2016). GUS. Retrieved from: http://stat. gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2015-r-,2,5.html.
11.Kemp, S. (2016). Digital in 2016. Retrieved from: http://wearesocial.com/uk/special-reports/ digital-in-2016.
12.Khang, H., Ki., E.J. (2012). Social media research in advertising, communication, marketing, and public relations, 1997‒2010. Journalism and Mass Communication Quarterly. Retrieved from: https://www.questia.com/read/1P3-2713162431/socialmedia-research-in-advertising-communication (20.02.2016).
13.Kotler, Ph., Keller, K..L. (2012). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
14.Kramer, J. (2013). System informacji i komunikacji marketingowej wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy i mądrości. In: A. Bajdak (ed.), Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju (pp. 9‒21). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
15.Maciąg, R. (2012). Deus ex machina: nowe media i ich projekt poznawczy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
16.Mangold, W.G., Faulds, D.J. (2009). Social media: the new hybrid element of the promotion mix, Business Horizons, 52 (4), 357−365.
17.Megapanel PBI/Gemius badanie realizowane przez Polskie Badania Internetu sp. z o.o. i Gemius SA (2016). Retrieved from: http://panel.pbi.org.pl/wyniki.php.
18.Molęda, A. (2014). Własna firma na Pinterest ‒ 11 praktycznych funkcjonalności. Retrieved from: http://socjomania.pl/wlasna-firma-na-pinterest-11-praktycznych-funkcjonalnosci (21.02.2016).
19.Nusca, A. (2015). Pinterest CEO Ben Silbermann: we’re not a social network. Fortune Magazine, July 13.
20.Pelsmacker, P., Geuens, M., van den Bergh, J. (2007). Marketing communications: a European perspective. Harlow: Pearson Education.
21.Pilarczyk, B., Waśkowski, Z. (2010). Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
22.Tanner, J., Raymond, M.A. (2012). Marketing principles v. 1.0. Creative commons. Retrieved from: http://2012books.lardbucket.org/pdfs/marketing-principles-v1.0.pdf (23.02.2016).
23.Wiktor, J.W. (2013). Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
24.Zarańska, K. (2014). Kryteria oceny jakości mobilnych wersji serwisów internetowych. In: R. Knosala (ed.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.