Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Currently: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.31-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2015 (31)
The Political Structure of the Local Government in Stargard Szczeciński in the Years 2002–2014

Authors: Agnieszka Ignasiak
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Keywords: election local election president of a town city council local government
Year of publication:2015
Page range:18 (95-112)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article aims at analysing the post-election political structure in Stargard Szczeciński in the years 2002–2014. The author presents the theoretical considerations on the subject together with the results of Stargard local government elections in the first part of the paper. She particularly emphasises the existing political configurations as well as analyses the intertwining of the political and administrative spheres at the local government level.  
Download file

Article file

Bibliography

1.Antoszewski, Andrzej. „Systemy wyborcze.” Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza. Ed. A. Antoszewski, R. Herbut. Wrocław: Wydawnictwo UW 1997.
2.Chmielnicki, Paweł (ed.). Konstytucyjny system władz publicznych. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis 2010.
3.Dahl, Robert. Demokracja i jej krytycy. Kraków: Znak 2005.
4.Dolnicki, Bogdan. „Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wobec rady gminy.” Samorząd Terytorialny No. 1–2, 2007.
5.Drzonek, Maciej (ed.). Wybory z Gryfem w tle. Szkice o wyborach w 2006 roku na Pomorzu Zachodnim. Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski 2007.
6.http://bip.um.stargard.pl/files/newsy/2006/informacja-rady2006.pdf. Accessed: 27.12.2014.
7.http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=archiwums&ids=271&idso=642&akcja=wyswietl. Accessed: 2.01.2015.
8.http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=strony&ids=408. Accessed: 4.01.2015.
9.Kot, Joanna. „Apolityczność prezydenta Stargardu Szczecińskiego źródłem sukcesu rozwojowego miasta? Analiza rządów Sławomira Pajora po wyborach w 2010 r.” Partyjnie czy bezpartyjnie? Szkice o zdobywaniu władzy lokalnej. Ed. M. Drzonek.
10.Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2014.
11.Kurczewski, Jacek. „Antypolityka jako polityka bez partii.” Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego. Ed. J. Kurczewska. Warszawa: IFIS PAN 2008.
12.mp. „Prawybory z Głosem: Pewniak Pajor zdeklasowany przez Badowskiego. Zobaczcie kto wygrywa w Stargardzie,” www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101108/NWYBORY01/419599001. Accessed: 4.01.2015.
13.Ptak, Arkadiusz. Rywalizacja polityczna w samorządach lokalnych. Studium wybranych gmin. Poznań–Kalisz: Wydawnictwo UAM 2011.
14.Rumiński, Marcin. Rewolucyjne zmiany w Radzie Miejskiej Stargardu, http://radioszczecin.pl/1,48393,rewolucyjne-zmiany-w-radzie-miejskiej-stargardu. Accessed: 2.01.2015.
15.Synowiecki, Marek. „Pajor: to element brudnej kampanii,” http://radioszczecin.pl/1,0,&szukaj=&s=384&idx=65370. Accessed: 4.01.2015.
16.Uchwała Nr XXII/255/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Stargard Szczeciński na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, http://bip
17.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990, Nr 16, poz. 95 z późn. zm.
18.Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin. Dz.U. 1996, Nr 84, poz. 387 z późn. zm.
19.Ustawa z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Dz.U. 2003, Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.
20.Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta. Dz.U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.
21.Ustawa z dnia 6 września 2006 roku o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Dz.U. 2006, Nr 159, poz. 1127.
22.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku. Kodeks wyborczy. Dz.U. 2011, Nr 21, poz. 112 z późn. zm.
23.Wojtasik, Waldemar. Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012.
24.Wojtasik, Waldemar. „Systemowa specyfika wyborów samorządowych w Polsce.” Roczniki Nauk Społecznych. Vol. 5 (41), No. 1, 2003.
25.www.stargard21.pl/ludzie. Accessed: 2.01.2015.
26.„Wybory samorządowe 2002.” PKW, http://wybory2002.pkw.gov.pl. Accessed: 27.12.2014.
27.„Wybory samorządowe 2006.” PKW, http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/wynikiWbp-2Tura.html. Accessed: 27.12.2014.
28.„Wybory samorządowe 2010.” PKW, http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321400.html. Accessed: 27.12.2014.
29.„Wybory samorządowe 2014.” PKW, http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/321401. Accessed: 27.12.2014.
30.ZEK. „PiS się posypało i nie podejmie walki o prezydenturę w Stargardzie,” www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101006/NWYBORY01/368878352. Accessed: 4.01.2015.
31.Zimmermann, Jan. Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer 2012.