Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-34
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych
(Modern Distribution Channels in Transport Insurance Market)

Authors: Agnieszka Bojanowska
Politechnika Lubelska

Agata Magdalena Wójcik
Politechnika Lubelska
Keywords: distribution channels insurance market communication with customers direct channels
Data publikacji całości:2015
Page range:12 (423-434)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper contains reflection on modern solutions in transport insurance market, with particular emphasis on OC [third party insurance] and AC [full comprehensive insurance] insurance. Authors verify the thesis on the impact of different solutions used in the distribution of insurance on customer satisfaction. The paper pays a lot of attention to the communication with customers of insurance companies and direct channels in transport insurance. The paper considers whether such distribution channels are convenient for customers and whether their development may be profitable.
Download file

Article file

Bibliography

1.Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1997.
2.Sangowski T., Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2002.
3.Ubezpieczenia komunikacyjne, red. S. Rogowski, Poltext, Warszawa 2008.
4.Ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, DzU z 2003, nr 124, poz. 1152.
5.Witkowska J., Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych, Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2008.
6.Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, red. W. Sułkowska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2013.
7.Wyniki rynku ubezpieczeń po IV kw. 2014 r., http://piu.org.pl/analizy/ project/1877/pagination/1.
8.Załącznik do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU z 2003, nr 124, poz. 1151: Podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń.