Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-20
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 45/2 2016
ZMIANY W ZATRUDNIENIU W SEKTORZE USŁUG A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU
(Changes in employment in the service sector versus region’s economic development)

Authors: Dorota Jankowska
Uniwersytet Rzeszowski

Agnieszka Majka
Uniwersytet Rzeszowski
Keywords: economic development employment service sector trend taxonomic grouping
Year of publication:2016
Page range:12 (253-264)
Klasyfikacja JEL: O10 O18 J21 J40 C10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article attempts to answer the question if there is a relation between structure and dynamics of employment in the service sector and economic development of region. Linear trend models were used in order to define the changes that occurred in employment in services, whereas the level of development was estimated by using taxonomic method of grouping objects. Empirical numerical material came from Local Data Bank of Central Statistical Office and covered the years 2005–2013.This article attempts to answer the question if there is a relation between structure and dynamics of employment in the service sector and economic development of region. Linear trend models were used in order to define the changes that occurred in employment in services, whereas the level of development was estimated by using taxonomic method of grouping objects. Empirical numerical material came from Local Data Bank of Central Statistical Office and covered the years 2005–2013.
Download file

Article file

Bibliography

1.Jankowska, D., Majka, A. (2012). Transformation ofthree-sector structure of employment in Poland in 2004–2009. W: A. Jaeschke, W. Starzyńska (red.), Statistical Methods in Region and Social Analyses under Integration and Globalization (s. 111–130). Lodz: Statistical Office.
2.Jankowska, D. Majka, A. (2013). Zmiany na lokalnych rynkach pracy województwa podkarpackiego w aspekcie przeobrażeń trójsektorowej struktury zatrudnienia. W: J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk(red.), Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie (s. 327–337). T. 1. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
3.Kuczewska, L. (2007). Sektor usług w Polsce w Latach 2000–2004. Handel Wewnętrzny, 3, 24.
4.Kwiatkowski, E. (1980). Teoria trzech sektorów gospodarki. Prezentacja i próba oceny. Warszawa: PWN.
5.Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE.