Search

Result: Found records: 13.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Smart city jako koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta – przykład Wiednia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
2. ZMIANY W ZATRUDNIENIU W SEKTORZE USŁUG A ROZWÓJ GOSPODARCZY REGIONU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
3. DEKARBONIZACJA EUROPEjSKICH GOSPODAREK W UJĘCIU PRZESTRZENNYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
4. INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI A POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W UJĘCIU REGIONALNYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
5. Studia doktoranckie jako przestrzeń refleksyjnosci?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2014 2014 Go to
6. O wewnętrznych systemach zapewniania jakości w uczelniach polskich – w kontekście specyfiki ich genezy i wdrożeń
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
7. PREFERENCJE POLSKICH KONSUMENTÓW DOTYCZĄCE ZAKUPÓW INTERNETOWYCH ODZIEŻY
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
8. Miejsce edukacji przyrodniczo-leśnej w sektorze usług na przykładzie działalności Lasów Państwowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
9. The profession of medical practitioners vs aesthetic medicine and dermatology treatment practice
(Studia Administracyjne)
nr 11 2019 2019 Go to
10. Fénelon czy Naruszewicz? Inspiracje i nawiązania w powieści Leszek Biały, książę polski Michała Dymitra Krajewskiego
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Go to
11. Prawnoautorska klasyfikacja remiksu
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2023 (42) 2023 Go to
12. Rozważania wokół nazwy miejscowości, w której granicach administracyjnych znajduje się obszar uzdrowiska
(Studia Administracyjne)
1(17)|2023 2023 Go to
13. Recenzja książki Anny Barczak, Ochrona środowiska. Organizacja i kontrola przed egzaminem, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2023, ss. 220
(Studia Administracyjne)
2(18)|2023 2023 Go to
Page