Współczesne Problemy Ekonomiczne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.12-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 12 (2016)
The Problems of Competitiveness of Social Economy Entities in Poland

Authors: Wiesław M. Maziarz
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Uniwersytet Szczeciński
Keywords: competitiveness social economy social enterprise
Year of publication:2016
Page range:9 (49-57)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The social economy sector in Poland is growing rapidly, covering virtually more than all the areas of the market. The specificity of the functioning of the entities which operate in this sector relies heavily on the financial, material, and advisory support on the part of the institutions responsible for the social economy, and, where possible, on avoiding competition. The purpose of this article is to introduce the issue of competitiveness of the social economy in Poland, by analysing the competitive potential of social enterprises.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamkiewicz-Drwiłlo H.G., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
2.Alter K.S., Typologia przedsiębiorstwa publicznego, in: Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów, ed. J.J. Wygnański, Warszawa 2008.
3.Dobiegała-Korona B., Kasiewicz S., Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, in: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, K. Kuciński, Materiały i Prace IFGN, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000.
4.Hausner J., Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
5.Hausner J., Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, in: Ekonomia społeczna a rozwój, ed. J. Hausner, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
6.Kazimierczak T., Rymsza M., Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
7.Kisiel M., Internet a konkurencyjność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2005.
8.Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Monitor Polski, 24.09.2014, no. 811.
9.Kwaśnicki W., Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, “Trzeci Sektor” 2005, no. 2.
10.Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja, ed. W. Szymański, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1995.
11.Roelants B., Defining the Social Economy, in: Preparotary Dossier to the First European Social Economy Conference In the UE Candidate Countries, Praha 2002.
12.Stankiewicz M.J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, Gospodarka Narodowa, 2000, no. 7−8.