Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.3-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 3/2015
Lokalna scena polityczna w Stargardzie Szczecińskim u progu kadencji 2014–2018
(Local political scene in Stargard Szczeciński at the beginning of the 2014–2018 term of office)

Authors: Agnieszka Ignasiak
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: election local government president of a town city council
Year of publication:2015
Page range:10 (103-112)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In 2014 in all communes (except for cities with county rights) councillors were elected in single-member constituencies for the first time. This type of electoral system was intended to help small committees (without such potential as political parties) to participate in elections. Supporters of single-member constituencies hoped that it would lead to stronger bonds between future councillors and their constituents, as well as weaken the strong executive bodies’ position. The purpose of this paper is to present the local political scene in Stargard Szczeciński in relation to the expectations mentioned hereinabove. The author describes the distribution of seats in the city council. Moreover, the author presents an analysis indicating that local committees did not manage to weaken the president’s position and change the local political scene, despite gaining seats for their representatives in the legislative body.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antoszewski A. 1997, Systemy wyborcze, w: A. Antoszewski, R. Herbut, Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 268–280.
2.Auleytner J. 2004, Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa.
3.Cywka T., Pajor vs Przepióra – ostatnie starcie, http://www.wiadomosci.rii.pl/index.php?H=0&COMMENT=marcin%20przepi%F3ra&id_wiadomosci_1=11157 (8.03.2015).
4.Dłużak P., Kupcy protestują, http://24kurier.pl/Aktualnosci/Region/Stargard-Szczecinski/Kupcy-protestuja (8.03.2015).
5.http://bip.um.stargard.pl/uchwaly/2012/2012-10-30/uxxii-255.pdf.
6.Kowalczyk K. 2015, Wybory samorządowe w 2014 roku w Szczecinie, Soft Vision, Szczecin.
7.Kurczewski J. 2008, Antypolityka jako polityka bez partii, w: Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, red. J. Kurczewska, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa, s. 217–238.
8.Lipset S.M. 1995, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
9.MM, Daleka jak ser szwajcarski, http://wiadomosci.rii.pl/index.php?H=5&HH=11381&title,%20 Daleka,%20ulica,%20droga%20gminna,%20prezydent,%20remont,%20budowa%20drogi,% 20Stargard (8.03.2015).
10.Nieradka K., W Stargardzie PiS i PO popierają tego samego kandydata, http://radioszczecin.pl/1,118487,w-stargardzie-pis-i-po-popieraja-tego-samego-kan (8.03.2015).
11.Orlik S. 2014, Stargard zgarnął kasę na autobusy, http://radioszczecin.pl/1,116665,stargard--zgarnal-kase-na-autobusy (8.03.2015).
12.Panicz U. 2011, Frekwencja wyborcza a stan polskiej demokracji, „Refleksje”, nr 4, s. 107–123.
13.Pietraszewski W. 1983, Podstawy informacyjne planowania przestrzennego, PWN, Warszawa.
14.Wiatr J. 1999, Socjologia polityki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim ttp://www.pupstargard.pl/getattachment/Urzad/Analizy-i-statystyki/Statystyka/miasta-gminy2015.pdf.
15.Protokół I sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 1 grudnia 2014, http://bip.um.stargard.pl/index. php?id=selectd&data=2014-12-01.
16.Protokół II sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 8 grudnia 2014, http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=selectd&data=2014-12-08.
17.Sejm RP VI kadencji, druk sejmowy nr 1568.
18.Statut Miasta http://bip.um.stargard.pl/strony//statut_miasta23092014.pdf.
19.Styczewski P., Rozłam w stargardzkiej Platformie Obywatelskiej, http://radioszczecin.pl/1,68651,rozlam-w-stargardzkiej-platformie-obywatelskiej (8.03.2015).
20.Śpiewak P., Pokolenie bez obywateli, „Tygodnik Powszechny” 2001, http://www.tygodnik.com.pl/numer/2744/spiewak.html (8.03.215).
21.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy, Dz.U. 2011, nr 21, poz. 112 z późn. zm.
22.Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm.
23.Wojtasik W. 2010, Drugorzędność wyborów samorządowych w teorii i badaniach empirycznych, w: Rola samorządu terytorialnego w procesie modernizacji polski, red. M. Barański, A. Czyż, S. Kubas, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, s. 251–267.
24.Wybory samorządowe 2014, PKW, http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/321401.