Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 3/2015

Year of publication:2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Analiza wyborów samorządowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1990–2010


(Analysis of the local government elections in West Pomerania in the years 1990–2010)
25 (5-29) Piotr Chrobak] More
2.

Wybory w regionie zachodniopomorskim i w regionie podkarpackim. „Specyfika” Ziem Zachodnich


(Elections in Zachodniopomorskie and Podkarpacke regions. “Specificity” of West Territories)
16 (31-46) Ryszard Czyszkiewicz More
3.

Ugrupowania lokalne i partie polityczne w wyborach samorządowych w województwie zachodniopomorskim w latach 2002–2014


(Local committees and political parties in self-government elections in Zachodniopomorskie Voyvodship 2002–2014)
11 (47-57) Marek Molewicz More
4.

Pomorze Zachodnie – „bastion PO”? Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku


(Western Pomerania – “a bastion of the Civic Platform”? Elections to the West Pomeranian Parliament of the Province in 2014)
17 (59-75) Krzysztof Kowalczyk More
5.

Od upartyjnienia do „ulokalnienia”? Przypadek zachodniopomorskich powiatów grodzkich w wyborach 2014 roku


(From party strong position to the strengthening of the local committees? The case of Western Pomeranian towns with districts rights in the elections of 2014)
16 (77-92) Maciej Drzonek More
6.

Kampania wyborcza Komitetu Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Rady Miasta Szczecin w 2014 roku


(The election campaign of the Committee of Law and Justice in elections to the Council of the City of Szczecin in 2014)
10 (93-102) Rafał Niburski More
7.

Lokalna scena polityczna w Stargardzie Szczecińskim u progu kadencji 2014–2018


(Local political scene in Stargard Szczeciński at the beginning of the 2014–2018 term of office)
10 (103-112) Agnieszka Ignasiak More